Parkeergebieden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gebieden met betaald parkeren in Rijswijk.

Parkeergebieden

Hieronder vindt u een overzicht van de gebieden met betaald parkeren, parkeerautomaten en waar u wel of niet met uw parkeervergunning mag staan. In onderstaande kaarten zijn de parkeergebieden weergegeven waarin met een parkeervergunning of tegen betaling mag worden geparkeerd. Dit betekent niet automatisch dat alle adressen in een genoemde straat ook in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Soms zijn adressen, met name in nieuwbouwcomplexen, uitgesloten omdat zij gebouwd zijn met eigen parkeergelegenheid.

LET OP: de parkeersituatie bij het Huis van de Stad is veranderd

Sinds 15 november 2023 zijn de regels voor het parkeren op het plein voor het Huis van de Stad anders dan voorheen. De bedoeling is om ruimte vrij te houden voor de bezoekers van het Huis van de Stad. In onderstaand bestand genaamd 'Parkeergebied Huis van de Stad (per 15 november 2023)' vindt u de specifieke informatie hierover.

Op onderstaande kaarten zijn de parkeergebieden weergegeven. Hierin zijn de tarieven voor 2024 niet opgenomen.

Tarief: € 2,35 per uur

Tarief: € 1,60 per uur, als het kenteken wordt aangemeld eerste uur gratis

Tarief: € 1,60 per uur

Op de volgende pagina zijn alle aanwijzingsbesluiten vergunningadressen en bijbehorende bijlagen met adreslijsten te vinden.