Home

Nieuws

  • Oud Rijswijk behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

    Op 1 november 2023 is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het winkelgebied Oud Rijswijk. De hercertificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, Politie eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het winkelgebied te verbeteren. Op donderdag 22 februari heeft wethouder Werner van Damme de KVO-certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen.

  • Informatiebijeenkomsten Aardgasvrij wonen in Hoekpolder en Strijp

    De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. In onze Transitievisie Warmte hebben we voor iedere buurt in kaart gebracht welke duurzame, energiebron het beste alternatief voor het aardgas is.

  • Aanslag gemeentelijke belastingen 2024

    Eind februari ontvangen huishoudens en bedrijven in Rijswijk een aanslag gemeentelijke belastingen 2024. Op de aanslag staan belastingen die u moet betalen aan de gemeente. Met die inkomsten betalen wij bijvoorbeeld voor het (onderhoud van het) riool of het ophalen en scheiden van het afval in Rijswijk. En we gebruiken het om te investeren in voorzieningen en andere plannen/projecten in de stad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijs, een buurthuis of een speeltuin. In dit bericht leest u meer informatie over de belastingen op uw aanslag.

Bestuur en organisatie