Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Gemeente Rijswijk vindt een goede verwerking van uw persoonsgegevens belangrijk. Hier vindt u algemene informatie over hoe gemeente Rijswijk omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Bescherming persoonsgegevens

De inwoners van Rijswijk kunnen erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met zijn of haar persoonsgegevens omgaat. De gemeente Rijswijk zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wanneer u aan de gemeente Rijswijk een vraag stelt of een aanvraag indient, moeten wij op grond van diverse wettelijke bepalingen uw persoonsgegevens verwerken. Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens we nodig hebben voor het behandelen van uw (aan)vraag kan per wet verschillen. De gemeente verwerkt persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. De gegevens worden niet langer bewaard dan in de wet bepaald.

De gemeente Rijswijk verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Infographic

Hieronder vindt u een infographic waarin 5 categorieën worden genoemd waarop de gemeente met uw privacygegevens omgaat. Klik op de afbeelding voor een grotere variant. Of lees de uitgeschreven tekst.

infographic

Privacy en de gemeente