Gemeentelijke belastingen

Woont u of onderneemt u in Rijswijk, dan betaalt u gemeentelijke belastingen. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslagbiljet. 

Huurwoning 

Hebt u een huurwoning? Dan betaalt u afvalstoffenheffing en rioolheffing. Op de pagina ‘Bent u gebruiker van een woning’ leest u wat dit inhoudt. 

Eigen woning of bedrijf

Als u een eigen woning of bedrijf heeft, vindt u op de pagina ‘Bent u eigenaar van een woning of een niet-woning?’ informatie over de belastingen die u betaalt. 

Digitale Belastingbalie 

Log in met de DigiD (van de persoon op wiens naam de aanslag staat) op de Digitale Belastingbalie. Nieuwe inwoners kunnen inloggen vanaf het moment dat zij een aanslag gemeentelijke belastingen hebben ontvangen.

Direct regelen: 

  • betalen met iDEAL;
  • een machtiging automatische incasso afgeven, wijzigen of intrekken; 
  • kwijtschelding aanvragen; 
  • uw taxatieverslag of uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen inzien; 
  • het openstaand saldo van uw aanslagen controleren; 
  • een bezwaar indienen.