Afvalstoffenheffing betalen

Algemeen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Omschrijving

Huishoudens in de gemeente Rijswijk betalen afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing betaalt u ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. De opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal personen dat op 1 januari op uw adres woont. Om het aantal te bepalen, worden de gegevens gebruikt uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Als u later in het jaar in Rijswijk komt wonen, is de situatie op het moment dat u op het adres komt wonen bepalend.

Aanvragen

Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet of wilt u meer informatie? De Digitale Belastingbalie is 24/7 bereikbaar. U kunt daar onder meer met iDeal betalen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, maar ook het openstaand saldo van uw aanslagen en het taxatieverslag inzien.

Verhuizen

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, dan geldt:

  • Als u naar een andere woning binnen de gemeente verhuist dan verandert uw huidige aanslag niet.
  • Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Rijswijk, dan wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting betalen wij aan u terug.
  • Betaalt u met automatische incasso? Dan wordt het termijnbedrag aangepast.

Kosten

Voor 2024 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

  • € 369,96 voor een perceel dat door één persoon wordt gebruikt
  • € 444,12 voor een perceel dat door twee personen wordt gebruikt
  • € 532,92 voor een perceel dat door drie of meer personen wordt gebruikt

De belasting bedraagt voor elk verzoek tot het ophalen van maximaal 2m3 grofvuil bestaande uit grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed en matrassen € 12,50.

Bezwaar

Het indienen van bezwaar is ook bij ons als  gemeente gratis, maar is misschien niet eens nodig. Maak vooral eerst een belafspraak met een medewerker belastingen om uw vragen of opmerkingen over de aanslag te bespreken. Plan zelf hiervoor eenvoudig een afspraak in de agenda. U wordt gebeld het door u gekozen tijdstip.

Digitale belastingbalie

U heeft 6 weken de tijd na de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet om bezwaar in te dienen. Dit kunt u online regelen op de Digitale Belastingbalie door in te loggen met de DigiD van de persoon die de aanslag heeft ontvangen (op wiens naam de aanslag staat). 

Per post

U kunt ook een brief binnen 6 weken na de dagtekening (datum) van het aanslagbiljet sturen per post. De adres gegevens en uitleg hierover staat vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.