Over de organisatie

Gemeentelijke Organisatie

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies. De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van burgemeester en wethouders wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. De gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ondersteund door domeinmanagers, de organisatie kent vier domeinen: Bedrijfsvoering, Maatschappelijke ontwikkelingen, Ruimtelijke ontwikkelingen en het Sociaal Domein. Samen met de programmadirecteur RijswijkBuiten vormen zij het gemeentelijk managementteam (GMT). De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 500 medewerkers.

Werken voor Rijswijk?
Vind de baan die bij je past, kom werken voor Rijswijk. Bekijk openstaande vacatures op werkenvoorrijswijk.nl.

Financiële zaken

Inkoop- en aanbestedingsbeleid en regels

Het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Rijswijk is in 2013 geactualiseerd. Het inkoopbeleid geeft de doelenstellingen, kaders, uitgangspunten en (rand-) voorwaarden van de gemeente Rijswijk met betrekking tot de inkoop van werken, leveringen en diensten.

Subsidies en declaraties

De algemene Rijswijkse subsidieverordening vindt u hier.

Het recentste subsidieregister, beleidsregels en declaratieregister vindt u hieronder

Rijswijk in cijfers

Bent u benieuwd naar statistieken over de gemeente Rijswijk. Voor alle mogelijke geïnteresseerden: (toekomstige) inwoners, ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en/of onderzoeksbureaus is informatie te vinden op Rijswijk in cijfers