Over de organisatie

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies. De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Gemeentelijke organisatie

Het college van burgemeester en wethouders wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. De gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ondersteund door domeinmanagers. Samen met de programmadirecteur RijswijkBuiten vormen zij het gemeentelijk managementteam (GMT). Bekijk schematische weergave van organisatie. De organisatie kent vijf domeinen: 

Bekijk ook:

Kom werken voor Rijswijk

Wij breiden de stad de komende jaren uit met één derde, dit biedt veel ruimte voor om te leren en te ontwikkelen. Vind de baan die bij u past, kom werken voor Rijswijk.

Bekijk openstaande vacatures

Bekendmakingen

De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk hierbij aan besluiten over aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, algemene mededelingen van de gemeente of inspraakmogelijkheden.

Meer informatie

Financiën gemeente Rijswijk

Benieuwd naar de financiële documenten van de gemeente Rijswijk? De financiële documenten: 1e halfjaarrapportage en kadernota, begrotingen, 2e halfjaarrapportage en jaarstukken zijn online in te zien.

Bekijk financiële documenten

Subsidies en declaraties

Bent u op zoek naar meer informatie over subsidies en declaraties? Bekijk de volgende documenten:

Rijswijk in cijfers

Bent u benieuwd naar statistieken over de gemeente Rijswijk? Voor alle mogelijke geïnteresseerden: (toekomstige) inwoners, ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en/of onderzoeksbureaus is deze informatie online te bekijken.

Bekijk Rijswijk in cijfers

Wet Open Overheid

Iedereen heeft recht op openbare informatie van de overheid. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie staat al online en kunt u zelf vinden.

Meer informatie