Meldingen

Ziet u iets in de omgeving dat niet zo hoort? Geef dit door aan de gemeente.

Verwijzing

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot, ligt ergens rommel of ziet u een gevaarlijke situatie? U kunt een melding maken van:

  • Afval of grofvuil op straat.
  • Behoefte aan verkeersveiligheid maatregelen.
  • Gevaarlijke situaties bij viaducten of rotondes.
  • Kapot asfalt, gaten in de weg of stoep.
  • Kapotte of gevaarlijke speeltoestellen.
  • Kapotte of verkeerd afgestelde stoplichten.
  • Kapotte of verkeerd geplaatste verkeersborden.
  • Kapot straatmeubilair zoals banken, fietsenrekken en hekken.
  • Kapotte verlichting (vermeldt hierbij het nummer van de lantaarnpaal)
Melding doen