Datalek melden

Algemeen

De gemeente Rijswijk hecht belang aan de privacy van haar inwoners en beschermt persoonsgegevens met een goede beveiliging. Toch kan het gebeuren dat er persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Omschrijving

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze digitale diensten hebt gevonden of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Let op:

  • Deel het datalek niet met anderen, totdat het lek is hersteld.
  • Maak geen misbruik van het datalek. Als dit gebeurt dan zal dit leiden tot aangifte bij de politie.

Aanvragen

Op deze webpagina kunt u de melding van een datalek online doen. Het helpt ons als u zo veel als mogelijk informatie aan ons doorgeeft.

Hoelang gaat het duren?

 Als de melding is ontvangen gaan we direct aan de slag om het datalek te verhelpen.

Contact

U kunt het Rijswijks Contact Centrum bellen voor vragen over het melden van een datalek. Voor de openingstijden verwijzen wij u graag naar de contactpagina van deze website.