Uitkeringsfraude melden

Algemeen

Hebt u het vermoeden dat iemand die een uitkering ontvangt fraude pleegt? U kunt ervoor kiezen om anoniem of met uw gegevens via een formulier een fraudesituatie te melden. U helpt ons door zoveel mogelijk en duidelijke informatie te geven zodat wij een goed onderzoek kunnen starten.

Omschrijving

Ontvangt iemand een bijstandsuitkering, dan zitten hier afspraken aan vast. Zo moeten veranderingen in de eigen situatie, op tijd worden doorgeven. De gemeente blijft controleren of iemand recht heeft op de uitkering. Hebt u een vermoeden dat iemand misbruik maakt van haar of zijn bijstandsuitkering? U kunt fraude melden bij de gemeente.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • niet doorgeven van een verandering in het inkomen of vermogen, bijvoorbeeld zwart werken of het hebben van een dure auto;
 • niet doorgeven over mogelijk gevangen zitten;
 • niet doorgeven dat de gezinssamenstelling is veranderd, er getrouwd is of gescheiden, of er wordt gedaan alsof er een scheiding heeft plaatsgevonden (schijnverlating);
 • een vals adres opgeven.

De gemeente start bij twijfel een onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van fraude? Dan moet al het geld dat teveel is ontvangen, terugbetaald worden en ook moet er een boete betaald worden. De boete wordt nog hoger als er binnen 5 jaar opnieuw gefraudeerd wordt.

Aanvragen

Zo meldt u uitkeringsfraude of een vermoeden daarvan:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag ook anoniem.
 • U geeft door:
  • om wie het gaat
  • waar diegene woont
  • om wat voor soort fraude het gaat
  • waar en wanneer er fraude is gepleegd
  • om hoeveel geld het gaat

Een fraudeonderzoek werkt zo: 

 • De gemeente verzamelt informatie en nodigt de betrokkene uit voor een gesprek.
 • De gemeente komt op huisbezoek.
 • De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op het woonadres of de informatie klopt.
 • Denkt de gemeente dat de fraude al langere tijd speelt en dat er meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel is ontvangen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

Wet- en regelgeving