Rijswijkse Pandbrigade

Algemeen

De Rijswijkse Pandbrigade controleert de veiligheid van panden en woningen in de stad. Zij onderzoekt ook of eigenaren, huurders en verhuurders van panden en woningen zich houden aan de regels voor bouwen en wonen.

Werkwijze

De Rijswijkse Pandbrigade doet zelf onderzoek of controleert nadat bewoners een melding doen. De Rijswijkse Pandbrigade controleert panden en woningen op:

 • Onrechtmatig wonen: zoals overbewoning (wanneer er te veel mensen in één woning wonen, vaak gaat het niet om één gezin) en illegale verhuur.
 • Onrechtmatig gebruik: wanneer een pand wordt gebruikt voor activiteiten die daar niet thuishoren. Bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuurtje waarin wordt gewoond. Of een woning die wordt gebruikt als winkel of bedrijf. Of wanneer een woning wordt gebruikt voor vakantieverhuur terwijl dat niet mag.
 • Achterstallig onderhoud: wanneer dit door de eigenaar niet wordt opgelost kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Illegale bouw: wanneer er iets wordt gebouwd, verbouwd of gesloopt, zonder dat er een vergunning is verstrekt.
 • Overlast van uw buren: Bijvoorbeeld door burenruzie, geweld en intimidatie, geluidsoverlast, pesterijen of vervuiling en verwaarlozing? Ga eerst rustig samen in gesprek. Helpt dat niet ? Maak dan gebruik van buurtbemiddeling via buurtbemiddeling. Helpt dat ook niet? Maak dan een melding bij de Rijswijkse Pandbrigade.
 • Ongewenst verhuurgedrag: Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Dat staat in de Wet goed verhuurderschap. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders bedreigen. En het moet voor een huurder duidelijk zijn welke servicekosten hij moet betalen en dat bedrag mag niet te hoog zijn. Ook hierover kunt u een melding doorgeven, kijk voor meer informatie hierover op de pagina Ongewenst verhuurgedrag.

Een melding maken

 • Geef hier uw melding door.
 • Vul uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in. Wilt u anoniem een melding doen? Dan vult u uw contactgegevens niet in.
 • Geef aan wat voor soort melding u wilt doorgeven.
 • Beschrijf de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Liever e-mailen of bellen?

U kunt uw melding ook via e-mail doorgeven. Stuur een e-mail naar pandbrigade@rijswijk.nl. Ook kunt u uw melding telefonisch doorgeven aan het Rijswijks Contact Centrum. Bel naar telefoonnummer 14 070.

Na uw melding

Als u een melding maakt en u uw contactgegevens achterlaat, dan u ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. De gemeente neemt daarna contact met u op. Wij bespreken met u hoe wij de situatie aanpakken. 

De medewerkers van de Rijswijkse Pandbrigade kunnen niet alle meldingen controleren of oplossen. Zij grijpen vooral in bij ernstige problemen en gevaarlijke situaties. Als de situatie minder dringend is, controleert de Rijswijkse Pandbrigade het pand op een later moment. Of u krijgt advies wat u zelf kunt doen. 

Ook anonieme meldingen worden opgepakt, maar omdat u uw contactgegevens niet heeft ingevuld kan de gemeente u niet informeren over de uitkomst van uw melding. 

Voldoet het pand niet aan de regels? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld:

 • de eigenaar verplichten de illegale activiteit te stoppen
 • de eigenaar verplichten noodzakelijk onderhoud uit te voeren
 • de bouwwerkzaamheden stilleggen
 • een pand sluiten

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Rijswijkse Pandbrigade. Stuur een e-mail naar pandbrigade@rijswijk.nl. Of bel naar het Rijswijks Contact Centrum via telefoonnummer 14 070. Ook als u hulp nodig heeft bij maken van de melding kunt u contact opnemen. 

Laatste nieuws

Laatste nieuws

 • Rijswijkse Pandbrigade gestart

  Op 1 januari 2024 is de Rijswijkse Pandbrigade gestart. De Rijswijkse Pandbrigade heeft als doel misstanden met betrekking tot oneigenlijk gebruik van woningen en panden in Rijswijk op te sporen en aan te pakken. Zij controleert de veiligheid van panden en woningen en onderzoekt of eigenaren, huurders en verhuurders zich houden aan de regels voor bouwen en wonen. Betere handhaving hierop is met de oprichting van de Pandbrigade mogelijk. Mede dankzij de inzet van extra menskracht, én door actieve meldingen van bewoners en samenwerkingspartners in Rijswijk.