Rijswijkse Pandbrigade gestart

Op 1 januari 2024 is de Rijswijkse Pandbrigade gestart. De Rijswijkse Pandbrigade heeft als doel misstanden met betrekking tot oneigenlijk gebruik van woningen en panden in Rijswijk op te sporen en aan te pakken. Zij controleert de veiligheid van panden en woningen en onderzoekt of eigenaren, huurders en verhuurders zich houden aan de regels voor bouwen en wonen. Betere handhaving hierop is met de oprichting van de Pandbrigade mogelijk. Mede dankzij de inzet van extra menskracht, én door actieve meldingen van bewoners en samenwerkingspartners in Rijswijk.

Van illegale activiteiten tot ongewenst gedrag

De Rijswijkse Pandbrigade is opgericht om overlast en gevaarlijke situaties beter op te kunnen sporen, zoals overbewoning, illegale kamerverhuur, ernstige onderhoudsproblemen, illegale (ver)bouw en hennepplantages. Denk ook aan bemiddelingsbureaus die arbeidsmigranten op onwenselijke wijze huisvesten. Maar ook overlast van buren of ongewenst gedrag van een particuliere verhuurder of een verhuurbemiddelaar, zoals discriminatie, bedreiging of het rekenen van te hoge servicekosten of dubbele bemiddelingskosten. Het zijn allemaal zaken die inwoners van Rijswijk nu kunnen melden. 

De Pandbrigade spoort zelf misstanden op en controleert binnengekomen meldingen. Vervolgens kunnen maatregelen worden genomen om de overtredingen te stoppen. De Pandbrigade kijkt daarbij ook naar de problemen die ongewenst en illegaal woongedrag veroorzaken. En betrekt partners zoals maatschappelijk werk (voor kwetsbare groepen) en werkgevers (voor arbeidsmigranten) wanneer dat nodig is. Bij een spoedeisende gevaarlijke situatie kan een pand zelfs worden gesloten en verzegeld. Ook kunnen er boetes worden opgelegd. 

Burgemeester Huri Sahin: ‘Wanneer iemand ziet dat in relatie tot een pand of een woning iets niet klopt, is het belangrijk om dit te melden bij de Pandbrigade. Want juist wanneer de Pandbrigade na een melding naar een pand gaat, is de kans groter dat er zaken aangetroffen worden die hier niet thuishoren. Door het werk van de Pandbrigade hopen we de overlast en gevaarlijke situaties in woningen en panden te verminderen. Voor de omgeving zoals omwonenden en bedrijven in de buurt, maar ook voor mensen die in deze panden wonen of werken’.

Ook anoniem melden mogelijk

Een melding maken bij de Rijswijkse Pandbrigade kan via www.rijswijk.nl/rijswijkse-pandbrigade. Of stuur een e-mail naar pandbrigade@rijswijk.nl, of bel naar het Rijswijks Contact Centrum via telefoonnummer 14 070. Ook anoniem melden is mogelijk.