Meldpunt ongewenst gedrag van verhuurders

Algemeen

Huurt of zoekt u een huurwoning in Rijswijk? En houdt uw verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u dit melden bij het meldpunt ongewenst gedrag van verhuurders. Wanneer blijkt dat verhuurders niet volgens de regels werken, kunnen wij een waarschuwing of boete geven.

Voor wie?

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Dat staat in de Wet goed verhuurderschap. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders bedreigen. En het moet voor een huurder duidelijk zijn welke servicekosten hij moet betalen en dat bedrag mag niet te hoog zijn. 

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als: 

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie zoals Rijswijk Wonen of Vidomes)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie in Rijswijk, zoals Rijswijk Wonen of Vidomes? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die beantwoordt de klacht zelf. 

Wanneer een melding maken?

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties:

De verhuurder:

 • discrimineert u 
 • bedreigt u of maakt u bang 
 • vraagt een te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract 
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt dubbele bemiddelingskosten

Een melding maken

Houdt een verhuurder zich niet aan de Wet Goed Verhuurderschap? Dan kunt u dit (anoniem) melden via het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Wanneer u anoniem een melding doorgeeft, kunnen wij geen contact met u opnemen voor informatie of om u te laten weten wat wij met uw melding kunnen doen. Het doorgeven van ongewenst gedrag van een verhuurder is gratis. 

Hoe maakt u een melding:

 • Maak hier een melding.
 • Vul uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in. Wilt u  anoniem een melding doen? Dan vult u uw contactgegevens niet in.
 • Geef aan wat voor soort melding u wilt doorgeven.
 • Beschrijf de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Na uw melding

Als u een melding maakt en u uw contactgegevens achterlaat, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. De Rijswijkse Pandbrigade beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Wij nemen daarna contact met u op. Zo bespreken wij met u hoe wij de situatie aanpakken. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het kan zijn dat een externe organisatie uw melding oppakt. 

Ook anonieme meldingen worden opgepakt, maar omdat u uw contactgegevens niet invult kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van uw melding. 

Blijkt na uw melding dat de verhuurder niet aan de regels houdt. Dan kunnen wij de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of wij geven de verhuurder een boete. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Rijswijkse Pandbrigade. Stuur een e-mail naar pandbrigade@rijswijk.nl. Of bel naar het Rijswijks Contact Centrum via telefoonnummer 14 070. Ook als u hulp nodig heeft bij maken van de melding kunt u contact opnemen.