Beelden bodycam opvragen

Soms ontstaan er onveilige situaties waarbij mensen agressief worden naar handhavers in de stad. Om ervoor te zorgen dat de handhavers (inclusief de toezichthouders parkeren) veilig hun werk kunnen doen dragen zij een bodycam. Dat is een kleine, draagbare camera op het uniform die beeld en geluid kan opnemen. Er wordt alleen opgenomen als een situatie uit de hand loopt.

Waarom bodycams 

Het gebruik van bodycams moet ervoor zorgen dat het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen handhavers vermindert. De handhaver kan in een onveilige of bedreigende situatie de bodycam aanzetten zodat deze wordt opgenomen en later kan worden gebruikt voor aangifte, of als bewijsmateriaal. Ook kan het dragen van de bodycam juist agressie of bedreiging voorkomen. 

Alleen opname bij bedreiging

De bodycam wordt altijd zichtbaar gedragen op het uniform. De bodycam staat altijd op stand-by (uit). De handhaver start de opname wanneer er een onveilige of bedreigende situatie ontstaat. Als het rode lampje op de bodycam brandt wordt er een opname gemaakt. Als dat kan geeft de handhaver een mondelinge waarschuwing voordat de bodycam wordt aangezet. In sommige situaties is het niet altijd mogelijk om dit vooraf te melden. Dan zal de bodycam toch aangezet worden en wordt dit achteraf gemeld aan de betrokkene(n). Betrokkenen mogen het filmen van de bodycam niet weigeren.

Beelden veilig opgeslagen

Alle beelden op de bodycams worden versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving. Daardoor kan niemand de beelden ter plekke bekijken of verwijderen. De beelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd. De bewaartermijn kan worden verlengd als een klacht of onderzoek binnen die 28 dagen nog niet afgerond is. 

Een beperkt aantal geautoriseerde personen kan de beelden bekijken. De opnamen kunnen alleen in onderstaande situaties worden gebruikt: 

  • Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de beelden in beslag voor een strafrechtelijk onderzoek. 
  • Bij een klachtenprocedure of een verzoek van inzage van een persoon die is gefilmd. 
  • Een handhaver dient een inzageverzoek in ter evaluatie van zijn/haar eigen handelen. 

Wij gaan veilig met de beelden om. En houden ons daarbij aan de regels voor persoonsgegevens en privacy. Lees meer op de pagina www.rijswijk.nl/privacy

Beelden bekijken

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, heeft u het recht om deze beelden te bekijken. U mag alleen de beelden zien waar u zelf op staat. Andere personen die op beelden te zien of te horen zijn, worden in dat geval onherkenbaar gemaakt (blurren). Wanneer u de beelden wilt bekijken kunt u hier een aanvraag doen. Doe dit binnen 21 dagen na opname. Vraagt u beelden later op, dan bestaat de kans dat uw verzoek niet meer in behandeling wordt genomen. Beelden worden automatisch gewist na 28 dagen.