College van Burgemeester en Wethouders

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Zij worden ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk.

Samenstelling en taken

groepsfoto

Burgemeester Huri Sahin is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De coalitie bestaat uit: Beter voor Rijswijk, D66, GroenLinks, VVD en Partij van de Arbeid. In 2022 zijn de voorgedragen wethouders van deze partijen geïnstalleerd. Dit zijn Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk), Armand van de Laar (D66), Mark Wit (GroenLinks), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (Partij van de Arbeid). De burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een portefeuille met verschillende beleidsterreinen. Gemeentesecretaris Peter Schuit is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. 

verwijzing

De woordvoerders van de gemeente zijn te bereiken via het telefoonnummer +316 23 89 89 06 of per e-mail communicatie@rijswijk.nl.

Coalitieakkoord

Met het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ wil de coalitie het mooie en groene karakter van Rijswijk behouden én er voor zorgen dat Rijswijk verder kan groeien. Daarbij ligt het accent op een aantal thema’s die richting geven aan de ontwikkeling van de stad:

  • Sociale kwaliteit van de stad
  • Stadsontwikkeling
  • Openbare ruimte en leefbaarheid
  • Veiligheid en handhaving
  • Bestuursstijl, identiteit en participatie

Bekijk de vastgestelde notulen van B&W-vergaderingen.

Afspraak of openbaar optreden

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat u makkelijk in contact kunt komen met de gemeente. Daarom is iedere Rijswijker van harte welkom op het spreekuur van het college. Hier moet eerst een afspraak voor ingepland worden.

Hoe maak ik een afspraak voor het spreekuur?
Een afspraak maken kan via het digitale aanmeldingsformulier. De burgemeester en de wethouders geven ieder op hun eigen vakgebied toelichting of antwoorden op uw vraag.

Hoe nodig ik een bestuurder uit voor een openbaar optreden?
Naast het op de koffie gaan bij het college tijdens het spreekuur is het ook mogelijk om een van de bestuurders van de gemeente Rijswijk uit te nodigen voor een openbaar optreden. Wilt u een verzoek hiervoor indienen? Maak dan gebruik van dit formulierLet op! In verband met beschikbaarheid van de bestuurder(s) raden we u aan deze aanvraag minimaal vier weken van te voren in te dienen.