College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. Zij worden ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk.

Samenstelling en taken

Burgemeester Huri Sahin is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De coalitie bestaat uit: Beter voor Rijswijk, D66, GroenLinks, VVD en Partij van de Arbeid. In 2022 zijn de voorgedragen wethouders van deze partijen geïnstalleerd. Dit zijn Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk), Armand van de Laar (D66), Mark Wit (GroenLinks), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (Partij van de Arbeid). De burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een portefeuille met verschillende beleidsterreinen. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Bekijk de vastgestelde notulen van B&W-vergaderingen in 2023.

Burgemeester & Wethouders

 • Burgemeester Huri Sahin

  Huri Sahin is de burgemeester van Rijswijk, daarnaast heeft zij de portefeuille Openbare Orde, Veiligheid, Communicatie en Personeel en Organisatie.

  Huri Sahin
 • Wethouder Armand van de Laar

  Armand van de Laar is wethouder Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatiebeleid en 2e locoburgemeester.

  Armand van de Laar
 • Wethouder Mark Wit

  Mark Wit is wethouder Energie(transitie), Openbare ruimte, Milieu en duurzaamheid, Volksgezondheid, Kunst en cultuur, en 3e Loco-burgemeester.

  Mark Wit
 • Wethouder Werner van Damme

  Werner van Damme is wethouder Financiën, Economische zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en 4e Loco-burgemeester

  Werner van Damme
 • Wethouder Gijs van Malsen

  Gijs van Malsen is wethouder Volkshuisvesting, Integratie, Emancipatie, Armoedebestrijding, Welzijn en 5e Loco-burgemeester.

  Gijs Malsen
 • Gemeentesecretaris Peter Schuit

  Peter Schuit is gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Rijswijk. Vanuit deze functie is hij de eerste adviseur voor het college van burgemeester en wethouders en daarnaast verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

  Peter Schuit

Persvoorlichting

De woordvoerders van de gemeente zijn te bereiken via het telefoonnummer +316 23 89 89 06 of per e-mail communicatie@rijswijk.nl.

Coalitieakkoord

Met het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ wil de coalitie het mooie en groene karakter van Rijswijk behouden én er voor zorgen dat Rijswijk verder kan groeien. Daarbij ligt het accent op een aantal thema’s die richting geven aan de ontwikkeling van de stad:

 • Sociale kwaliteit van de stad
 • Stadsontwikkeling
 • Openbare ruimte en leefbaarheid
 • Veiligheid en handhaving
 • Bestuursstijl, identiteit en participatie

Afspraak maken of aanvraag openbaar optreden?

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat u makkelijk in contact kunt komen met de gemeente. Daarom is iedere Rijswijker van harte welkom op het spreekuur van het college. Hier moet eerst een afspraak voor ingepland worden.

Hoe maak ik een afspraak voor het spreekuur?
Een afspraak maken kan via het digitale aanmeldingsformulier. De burgemeester en de wethouders geven ieder op hun eigen vakgebied toelichting of antwoorden op uw vraag.

Hoe nodig ik een bestuurder uit voor een openbaar optreden?
Naast het op de koffie gaan bij het college tijdens het spreekuur is het ook mogelijk om een van de bestuurders van de gemeente Rijswijk uit te nodigen voor een openbaar optreden. Wilt u een verzoek hiervoor indienen? Maak dan gebruik van dit formulierLet op! In verband met beschikbaarheid van de bestuurder(s) raden we u aan deze aanvraag minimaal vier weken van te voren in te dienen.