Burgemeester Huri Sahin

Burgemeester Huri Sahin

Huri Sahin is de burgemeester van Rijswijk, daarnaast heeft zij de portefeuille Openbare Orde, Veiligheid, Communicatie en Personeel en Organisatie.

Portefeuille

 • Openbare orde & veiligheid, 
 • Toezicht & handhaving
 • Coördinatie regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Sociaal raadsman
 • Gemeentearchief
 • Juridische Zaken
 • Communicatie & externe betrekkingen 
 • Personeel & organisatie

Levensloop

Huri Sahin is geboren in Deventer. Zij startte haar politieke carrière in 2002 als gemeenteraadslid in Zoetermeer. Van 2014 tot 2018 was zij statenlid in de Provincie Zuid-Holland. Voor haar benoeming als burgemeester van Rijswijk was zij directeur van Stichting Lokaal, centrum voor democratie. Daarnaast vervulde zij diverse andere bestuurlijke functies waaronder lid van de Raad voor Openbaar Bestuur.

Partij

GroenLinks

Nevenactiviteiten

 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag (nationale politie)
 • Lid Districts College District E (politie) Westland-Delft
 • Lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (o.a. brandweer)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (veiligheidshuis)
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH regionaal overlegorgaan 23 gemeenten)
 • Voorzitter (onafhankelijk) Platform RES Rotterdam-Den Haag
 • Lid Raad voor het Openbaar Bestuur
 • Lid Raad van Toezicht Huisartsenpost Amsterdam