Burgemeester Huri Sahin

Burgemeester Huri Sahin

Huri Sahin is de burgemeester van Rijswijk, daarnaast heeft zij de portefeuille Openbare Orde, Veiligheid, Communicatie en Personeel en Organisatie.

Portefeuille

 • Openbare orde & veiligheid, 
 • Toezicht & handhaving
 • Coördinatie regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Sociaal raadsman
 • Gemeentearchief
 • Juridische Zaken
 • Communicatie & externe betrekkingen 
 • Personeel & organisatie

Levensloop

Huri Sahin is 47 jaar oud. Zij is geboren in Deventer, woonachtig te Zoetermeer. Zij startte haar politieke carrière in 2002 als gemeenteraadslid in Zoetermeer en tussen 2014 -2018 als statenlid in de Provincie van Zuid-Holland actief. Zij was voor haar benoeming als burgemeester directeur Stichting Lokaal, centrum voor democratie naast divers andere bestuurlijke activiteiten en onder andere lid van de Raad voor Openbaar Bestuur.

Partij

GroenLinks

Nevenactiviteiten

 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag (nationale politie)
 • Lid Districts College District E (politie) Westland-Delft
 • Lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (o.a. brandweer)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (veiligheidshuis)
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH regionaal overlegorgaan 23 gemeenten)
 • Voorzitter (onafhankelijk) Platform RES Rotterdam-Den Haag
 • Lid Raad voor het Openbaar Bestuur
 • Lid Raad van Toezicht Huisartsenpost Amsterdam