Wethouder Mark Wit

Mark Wit

Mark Wit is wethouder Energie(transitie), Openbare ruimte, Milieu en duurzaamheid, Volksgezondheid, Kunst en cultuur, en 3e Loco-burgemeester.

Portefeuille

 • GGD
 • Ambulance
 • Inrichting openbare ruimte
 • Beheer openbare ruimte
 • Groen(beleid)
 • Water
 • Riolering
 • Bodem/ondergrond
 • Luchtkwaliteit
 • Cultureel erfgoed
 • Buurt- en speeltuinen

Wijkwethouder

 • Artiestenbuurt
 • Kleurenbuurt
 • Ministerbuurt
 • Overvoorde
 • Presidentenbuurt
 • De Strijp – Endezant
 • Spoorzicht

Partij

GroenLinks

Nevenactiviteiten

 • Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden (tijdsbeslag 4 keer per jaar).
 • Lid Algemeen bestuur GGD en VT (Veilig Thuis) Haaglanden (tijdsbeslag 4 keer per jaar).
 • Voorzitter OGO (OpdrachtGeversOverleg) Avalex (tijdsbeslag 4 tot 6 keer per jaar).
 • Ambassadeur regietafel Netwerk klimaatadaptatie (tijdsbeslag 4 keer per jaar).
 • Lid Algemeen bestuur Industrieschap Plaspoelpolder (tijdsbeslag 2 keer per jaar).