Notatie: 09-2021

Bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplan Sterpassage

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan en het besluit op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Sterpassage voor een ieder ter inzag