Bezwaarschrift indienen

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Let op

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen, dan kunt u dit doen op de Digitale Belastingbalie.

Omschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie, een vergunning of Wmo-voorziening is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen of de intrekking van uw uitkering. U kunt dan bezwaar maken.

Indien u het niet eens bent met een besluit dat door de gemeente is genomen, bel dan eerst met ons. Tijdens dit telefoongesprek kunnen wij toelichten waarom wij het besluit waartegen u bezwaar wenst te maken, hebben genomen. Als u het na het telefoongesprek nog niet eens bent met ons besluit, kunt u bezwaar maken.

LET OP: Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen, dan kunt u dit doen via de Digitale Belastingbalie.

 

 

Aanvragen

Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet uw bezwaarschrift voldoen aan een aantal vereisten. Zet daarom in uw bezwaarschrift het volgende:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (u kunt ook een kopie van het besluit meesturen);
  • de reden(en) van uw bezwaar.

Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Let op: Indien uw bezwaarschrift niet aan voornoemde vereisten voldoet, kunnen wij uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen.

Hiernaast verzoeken wij u om een telefoonnummer of e-mailadres te vermelden in uw bezwaarschrift. Op deze manier kunnen wij contact met u opnemen bij vragen.


Machtigen

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet deze persoon hiervoor dan wel machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Hoe lang gaat het duren?

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Daarna is verder uitstel mogelijk voor zover de belanghebbende daarmee instemt.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.
Dit gaat niet via de gemeente. Op de laatste pagina van de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u hierover informatie vinden. 
Meer informatie staat op de website van rechtspraak.nl.

Contact

Stuur ons uw bezwaarschrift via het webformulier Bezwaarschrift gemeentelijk besluit. Hou uw DigiD bij de hand.
U kunt ook uw bezwaar indienen per post, schrijf op de envelop bij het adres 't.a.v. college van Burgemeester en Wethouders'.
Denk daarbij aan de eerdergenoemde vereisten onder het kopje Aanpak.

Let op!
U kunt uw bezwaarschrift niet e-mailen.

Adressen

Gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk

Telefoon: 14 070

 

 

Wet en regelgeving