Bezwaarschrift indienen

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Mededeling

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen, dan kunt u dit doen op de Digitale Belastingbalie.

U kunt uw bezwaar ook indienen per post. Zie hiervoor de pagina Bezwaarschrift indienen per post.

Omschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie, een vergunning of Wmo-voorziening is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen of de intrekking van uw uitkering. U kunt dan bezwaar maken.

Als u het niet eens bent met een besluit dat door de gemeente is genomen, kunt u eerst met ons bellen. Tijdens dit telefoongesprek lichten wij toe waarom wij het besluit hebben genomen. Wanneer u na dit telefoongesprek het nog steeds niet eens bent met ons besluit, kunt u bezwaar maken.

Voorwaarden

Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen moet u bezwaarschrift binnen zes weken zijn ingediend en voldoen aan de volgende vereisten:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Het kenmerk, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (u kunt ook een kopie van het besluit meesturen).
  • De reden(en) van uw bezwaar.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Daarna is verder uitstel mogelijk voor zover daarmee wordt ingestemd.

In het geval van een incompleet bezwaar kan de behandeltermijn worden opgeschort.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep bij de rechtbank. Dit gaat niet via de gemeente. Op de laatste pagina van de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u hierover informatie vinden. Meer informatie staat op de website van rechtspraak.nl.

In spoedeisende gevallen kunt u aanvullend om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Zie hiervoor de pagina Voorlopige voorziening aanvragen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met 14 070.

Wet- en regelgeving