Homepage Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Iedereen heeft recht op openbare informatie van de overheid. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie staat al online en kunt u zelf vinden. Als u hulp nodig heeft kan de Woo-contactpersoon u helpen. Als daarna blijkt dat de informatie die u wilt opvragen (nog) niet openbaar is gemaakt, dan kunt u een aanvraag doen.

Routekaart actieve openbaarmaking

Om te voldoen aan de verplichtingen van de Woo maakt gemeente Rijswijk de komende jaren steeds meer informatie uit eigen beweging openbaar. Bekijk onderstaande routekaart om inzicht te krijgen in de informatie die op korte termijn beschikbaar komt op deze website.

Routekaart Wet open overheid 2024

Voltooid

De Wet open Overheid (Woo)

Voltooid

De Woo draagt bij aan een open en transparante overheid. Het actief openbaar maken van overheidsinformatie is daar onderdeel van. Daarom gaan wij stapsgewijs informatie publiceren uit de voor gemeente Rijswijk geldende informatiecategorie├źn.

Voltooid

Wat doen we al?

Voltooid

De gemeente Rijswijk publiceert al actief informatie op de website. Hieronder vindt u de informatie die al openbaar is.

Actief

Wat komt eraan?

Actief

De komende jaren zetten wij ons in om ook informatie uit andere informatiecategorie├źn te publiceren.

In 2024 volgt onder meer de publicatie van Woo-verzoeken en de agenda's van het College van B&W.

Openbare informatie

Hulp bij informatie vragen

Vaak is informatie openbaar of kunt u informatie bij ons opvragen. Een Woo-verzoek is dan niet nodig. Als u hulp nodig heeft bij het vinden van informatie kan iemand u helpen. Dit is de Woo-contactpersoon. Bel daarvoor naar 14 070, of mail naar stadhuis@rijswijk.nl.

Woo-verzoek

Als informatie niet openbaar is en u wilt dat de gemeente dit openbaar maakt dan kunt u een Woo-verzoek doen.

Bekijk ook