Vastgestelde besluitenlijsten

Besluitenlijsten 2023

Hieronder vindt u het overzicht van besluitenlijsten van de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 2023:

2023