Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Algemeen

Voor onroerendezaakbelasting geldt een eigenarenbelasting op basis van de WOZ-waarde. Wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Bij verkoop in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Wel is het gebruikelijk dat de OZB wordt verrekend bij de notaris.

Omschrijving

De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Ook als uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt hierover dus ook OZB.

Geen gebruikersbelasting woningen

Voor woningen is geen OZB-gebruikersbelasting verschuldigd. Dit geldt voor alle woningen of woongedeelten dus ook bij zogenaamde 'gemengde objecten'. Voorbeelden hiervan zijn woon/winkelpanden, boerderijen, tuinbouwbedrijven etc. Bij het berekenen van de aanslag is rekening gehouden met de woningdelen. Hierover is geen OZB berekend.

Geen aanslag gebruikersbelasting niet-woningen

Gemeente Rijswijk legt geen aanslagen OZB op aan gebruikers van niet-woningen.

Aanvragen

Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet of wilt u meer informatie? De Digitale Belastingbalie is 24/7 bereikbaar. U kunt daar onder meer met iDeal betalen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, maar ook het openstaand saldo van uw aanslagen en het taxatieverslag inzien.

Voorwaarden

U betaalt OZB als u eigenaar bent van een woning of niet-woning.

Kosten

Eigenaar woning                0,0717% van de WOZ-waarde
Eigenaar niet-woning        0,5714% van de WOZ-waarde

Bezwaar

Het indienen van bezwaar is ook bij ons als  gemeente gratis, maar is misschien niet eens nodig. Maak vooral eerst een belafspraak met een medewerker belastingen om uw vragen of opmerkingen over de aanslag te bespreken. Plan zelf hiervoor eenvoudig een afspraak in de agenda. U wordt gebeld het door u gekozen tijdstip.

Digitale belastingbalie

U heeft 6 weken de tijd na de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet om bezwaar in te dienen. Dit kunt u online regelen op de Digitale Belastingbalie door in te loggen met de DigiD van de persoon die de aanslag heeft ontvangen (op wiens naam de aanslag staat). 

Per post

U kunt ook een brief binnen 6 weken na de dagtekening (datum) van het aanslagbiljet sturen per post. De adres gegevens en uitleg hierover staat vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.

Meer informatie