Wat staat er op uw aanslagbiljet?

Als u eigenaar, gebruiker of huurder bent van een woning, bedrijfspand en/of stuk grond, betaalt u gemeentelijke belastingen. Op uw aanslagbiljet leest u welke belastingen u betaalt.

Overzicht van gemeentelijke belastingen

 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
  De gemeente geeft geld uit aan allerlei voorzieningen, bijvoorbeeld aan onderwijs, een sportveld of een speeltuin. Met het geld van de onroerendezaakbelasting betalen we de kosten hiervoor. 

  Eigenaren van een woning en bedrijfspanden betalen onroerendezaakbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde geeft aan hoeveel uw woning of pand waard is. Dit staat op uw aanslagbiljet.  Meer informatie leest u op de pagina over de WOZ-waarde.

  De OZB die u betaalt, wordt berekend vanuit de WOZ-waarde. Meer informatie leest u op de pagina over OZB betalen
   

 • Afvalstoffenheffing
  De gemeente haalt het huisvuil op bij woningen. Daarna verwerken wij het huisvuil. Met het geld van de afvalstoffenheffing betalen wij de hiervoor gemaakte kosten. Afvalstoffenheffing betaalt u ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. Meer informatie leest u op de pagina over afvalstoffenheffing betalen
   
 • Rioolheffing
  De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen en het vervoer van afvalwater en hemelwater zoals regen en sneeuw. Daarom onderhouden we het riool. Met het geld van de rioolheffing betalen wij de gemaakte kosten. Gebruikers van een woning of bedrijfspand betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land. Meer informatie leest u op de pagina over rioolheffing betalen.

Woning of bedrijfspand verkocht?

Degene die op 1 januari van het jaar eigenaar is, moet belasting betalen. Wie dat is wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Wordt de woning of het gebouw in de loop van het jaar verkocht? Dan moet u toch belasting betalen. Meestal wordt het bedrag voor de OZB en rioolheffing (alleen eigenarenbelasting) verrekend bij de notaris.