WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Algemeen

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de gemeente. Via de gemeente kunt u ook een taxatieverslag inzien.

Omschrijving

De WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw woning of bedrijf wordt bepaald.

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning of bedrijf zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2023 is dat dus 1 januari 2022.

WOZ-waardebepaling woning

Om de waarde van uw woning te bepalen, wordt deze vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

  • verschillen in grootte van de woning en de tuin
  • aanbouwen
  • dakkapellen
  • bijgebouwen
  • het bouwjaar

De verkochte woningen die als onderbouwing van de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen.

WOZ-waardebepaling niet-woning (bedrijf)

Kantoren en winkels worden courante niet-woningen genoemd, omdat deze panden worden verkocht en verhuurd. Om de waarde te bepalen wordt de huurwaarde kapitalisatie-methode gebruikt.

Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen worden incourante niet-woningen genoemd. Niet voor alle soorten bedrijven zijn verkoop/verhuurgegevens beschikbaar. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor dat soort objecten daarom moeilijk of onmogelijk. In dat geval wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend.

U leest meer over de Wet WOZ en de waarde van uw woning of bedrijf op de website van de Waarderingskamer of op de website van WOZ-datacenter.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

  • Eind februari krijgt u van de gemeente een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de waarde van uw woning of bedrijf (WOZ-beschikking).
  • Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op het aanslagbiljet staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
  • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag inzien via de digitale belastingbalie.

Kosten

Het taxatieverslag kan gratis worden ingezien in de Digitale Belastingbalie.

Bezwaar

Het indienen van bezwaar is ook bij ons als  gemeente gratis, maar is misschien niet eens nodig. Maak vooral eerst een belafspraak met de taxateur om uw vragen of opmerkingen over de waarde te bespreken. Plan zelf eenvoudig een afspraak in de agenda van de taxateur. Hij belt u terug op het door u gekozen tijdstip.

Digitale belastingbalie

U heeft 6 weken de tijd na de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet om bezwaar in te dienen. Dit kunt u online regelen op de Digitale Belastingbalie door in te loggen met de DigiD van de persoon die de aanslag heeft ontvangen (op wiens naam de aanslag staat). 

Per post

U kunt ook een brief binnen 6 weken na de dagtekening (datum) van het aanslagbiljet sturen per post. De adres gegevens en uitleg hierover staat vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.