Rioolheffing betalen

Algemeen

Eigenaren en gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

Omschrijving

De opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt voor de kosten van de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.

Gemeente Rijswijk kent twee soorten rioolheffing: rioolheffing eigenarendeel en rioolheffing gebruikersdeel. Als u eigenaar en gebruiker bent, betaalt u beide belastingen.

Aanvragen

Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet of wilt u meer informatie? De Digitale Belastingbalie is 24/7 bereikbaar. U kunt daar onder meer met iDeal betalen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, maar ook het openstaand saldo van uw aanslagen en het taxatieverslag inzien.

Woning of bedrijf verkocht?

Belastingplichtig is degene die op 1 januari van het jaar eigenaar is. Wie dat is wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Bij verkoop in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Wel is het gebruikelijk dat de OZB en rioolheffing (alleen eigenarenbelasting) wordt verrekend bij de notaris.

Verhuizen

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, dan geldt:

 • Als u naar een andere woning binnen de gemeente verhuist dan verandert uw huidige aanslag niet.
 • Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Rijswijk, dan wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting betalen wij aan u terug.
 • Betaalt u met automatische incasso? Dan wordt het termijnbedrag aangepast.

Voorwaarden

Rioolheffing eigenarendeel

Als u op 1 januari eigenaar bent van een (on)roerende zaak met een directe of indirecte rioolaansluiting binnen de gemeente Rijswijk, dan bent u belastingplichtig voor de rioolheffing eigenarendeel.

Rioolheffing gebruikersdeel

Alle gebruikers van (on)roerende zaken met een directe of indirecte aansluiting op het riool betalen rioolheffing gebruikersdeel.

Kosten

De tarieven voor 2024 zijn:

 • Rioolheffing eigenarendeel: € 99,53
 • Rioolheffing gebruikersdeel is:
  • voor de eerste 500 kubieke meters afgevoerd afvalwater of een gedeelte daarvan: 
   1 persoon € 77,52
   2 personen € 96,96
   3 personen € 121,08
  • voor elke kubieke meter boven de 500 kubieke meters afgevoerd afvalwater: € 1,00

Bezwaar

Het indienen van bezwaar is ook bij ons als  gemeente gratis, maar is misschien niet eens nodig. Maak vooral eerst een belafspraak met een medewerker belastingen om uw vragen of opmerkingen over de aanslag te bespreken. Plan zelf hiervoor eenvoudig een afspraak in de agenda. U wordt gebeld het door u gekozen tijdstip.

Digitale belastingbalie

U heeft 6 weken de tijd na de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet om bezwaar in te dienen. Dit kunt u online regelen op de Digitale Belastingbalie door in te loggen met de DigiD van de persoon die de aanslag heeft ontvangen (op wiens naam de aanslag staat). 

Per post

U kunt ook een brief binnen 6 weken na de dagtekening (datum) van het aanslagbiljet sturen per post. De adres gegevens en uitleg hierover staat vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.