Bezwaar gemeentelijke belastingen

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Omschrijving

Het is niet altijd nodig om meteen een bezwaarschrift in te dienen als u het niet eens bent met het aanslagbiljet of WOZ-waarde. Maak een belafspraak met team Belastingen. U kiest wanneer u wordt gebeld. Wij nemen uw aanslagbiljet met u door.

 

Aanvragen

Komen we er in een belafspraak niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u 6 weken de tijd vanaf de dagtekening (datum) van de aanslag.

Hoelang gaat het duren?

Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag. De gemeente heeft hierna het gehele kalenderjaar de tijd om een besluit te nemen op uw bezwaar. Het indienen van een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op.

Bezwaar

Bezwaar

Het indienen van bezwaar is ook bij ons als  gemeente gratis, maar is misschien niet eens nodig. Maak vooral eerst een belafspraak met een medewerker belastingen om uw vragen of opmerkingen over de aanslag te bespreken. Plan zelf hiervoor eenvoudig een afspraak in de agenda. U wordt gebeld het door u gekozen tijdstip.

Digitale belastingbalie

U heeft 6 weken de tijd na de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet om bezwaar in te dienen. Dit kunt u online regelen op de Digitale belastingbalie door in te loggen met de DigiD van de persoon die de aanslag heeft ontvangen (op wiens naam de aanslag staat). 

Per post

U kunt ook een brief binnen 6 weken na de dagtekening (datum) van het aanslagbiljet sturen per post. De adres gegevens en uitleg hierover staat vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.

Machtigen

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen.

Hoe lang gaat het duren?

Uw bezwaarschrift is tijdig ingediend als u dit doet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Door de hoeveelheid aanslagen die worden verzonden heeft iedere gemeente tot het einde van het jaar de tijd om een uitspraak op uw bezwaar te maken. Het indienen van een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op.

Bent u het niet eens bent met de uitspraak (beslissing) op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep. Het indienen van beroep gaat via de Rechtbank. Informatie hierover staat in de uitspraak op uw bezwaarschrift. 
Meer informatie staat op de website van rechtspraak.nl.

Wet- en regelgeving