Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Algemeen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Omschrijving

Heeft u een inkomen wat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing*
 • onroerendezaakbelasting (OZB)

* Wilt u kwijtschelding aanvragen voor het op laten halen van grof huisvuil?

Dit gaat op dezelfde manier als een gewoon verzoek om kwijtschelding. Een verzoekformulier voor kwijtschelding kunt u regelen:

 • via de Digitale Belastingbalie
 • door het formulier te downloaden onder formulieren
 • telefonisch aan te vragen.

De gemeente beoordeelt een verzoek om kwijtschelding aan de hand van de 'Invorderingswet 1990', de 'Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990'en de 'Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Rijswijk'.

Hulp?

Voor hulp bij het invullen van het verzoekformulier kunt u telefonisch een afspraak maken bij de Sociaal Raadsman via telefoonnummer 14 070 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur).

Aanvragen

Vraag de gemeente uiterlijk binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag om kwijtschelding.

Digitaal

U vraagt gemakkelijk en snel kwijtschelding aan via de Digitale Belastingbalie.

Post

U kunt ook kwijtschelding aanvragen door:

 • het formulier te downloaden.
 • telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 070.

N.B.

Bij het aanvragen van kwijtschelding moet het formulier volledig zijn ingevuld en ondertekend. Is dit niet het geval, kan het verzoek worden afgewezen.

Voorwaarden

 1. uw inkomen is rond of onder het bijstandsniveau (zie tabel hieronder).
 2. het saldo op uw bankrekening(en) is niet hoger dan de geldende norm.
 3. u heeft een auto die niet meer waard is dan € 3.350,00 euro.

In onderstaande tabel staan de normbedragen van 1 januari 2024

 Huishoudtype

Alleenstaande, niet gepensioneerd

Norm (incl. vakantiegeld)

€  1.283,83

Alleenstaande gepensioneerde

€ 1.531,46

 

 

Alleenstaande ouder, niet gepensioneerd

€ 1.283,83

Alleenstaande gepensioneerde ouder

€  1.531,46

 

 

Samenwonenden beide niet gepensioneerd

€ 1.834,04

Samenwonenden één persoon gepensioneerd

€ 2.081,40

Samenwonenden beide gepensioneerd

€ 2.086,40

Wanneer kom ik niet in aanmerking?

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Daarnaast komt u ook niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • u bent zelfstandig ondernemer.
 • het is aan uzelf te wijten dat u de aanslag niet kan betalen.
 • u verwacht een gunstige wijziging in uw financiële omstandigheden.
 • de waarde van uw eigen woning is hoger dan de hypotheekschuld.
 • u hebt geen aanvullende informatie verstrekt nadat de gemeente dat schriftelijk aan u heeft gevraagd;
 • u een auto hebt die meer waard is dan € 3.350,-- en deze niet onmisbaar is door bijvoorbeeld invaliditeit.

Hoelang gaat het duren?

Wanneer u een aanvraag kwijtschelding heeft ingediend, dan:

 • ontvangt u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging. Heeft u deze na 14 dagen nog niet ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening/Belastingen op 14 070.
 • wordt automatisch uitstel van betaling verleend totdat er een uitspraak op uw verzoek om kwijtschelding is gedaan.
 • wordt de automatische incasso tijdelijk stopgezet. Tijdens de behandeling van uw verzoek zullen geen bedragen worden afgeschreven. 
 • wanneer aan u (gedeeltelijke) kwijtschelding wordt verleend en u hebt al een betaling gedaan, dan zal het teveel betaalde bedrag worden teruggestort op uw rekening.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw aanvraag kwijtschelding, dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak een gemotiveerd beroepschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.