Belastingaanslag betalen

Algemeen

U heeft een aanslag gemeentelijke belasting ontvangen. Deze kunt u online in één keer betalen, u betaalt in termijnen via automatische incasso of u maakt het geld zelf over. Op het aanslagbiljet staat de uiterste datum waarop de aanslag betaald moet zijn. Als u niet op tijd betaald moet u extra kosten betalen.

Online betalen

Via de Digitale Belastingbalie kunt u in één keer online betalen. U logt in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Geld overmaken

U maakt het bedrag zelf via uw bank over. Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL03 BNGH 0285 075 152 t.n.v. Gemeente Rijswijk Belastingen II. Betaalt u vanuit het buitenland gebruikt u dan ook de BIC/SWIFT-code: BNGHNL2G. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. 

In delen betalen

Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het belastinggeld in delen van uw rekening af te schrijven. Dit heet machtigen. Elke maand betaalt u een gedeelte. Zo betaalt u altijd op tijd. 

 • In hoeveel delen betaal ik? Stelt u de automatische incasso in maart in? Dan betaalt u in 9 delen van maart tot en met november. Geeft u de machtiging na maart af? Dan wordt het bedrag verdeeld over de maanden tot en met november. 
 • Wanneer wordt het bedrag elke maand afgeschreven? De eerste afschrijving start één maand nadat u de automatische incasso heeft gestart. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. 
 • Hoe stel ik de automatische incasso in? De automatische incasso kunt u via de Digitale Belastingbalie starten, wijzigen en stoppen. Ook kunt u daar uw rekeningnummer wijzigen als dat nodig is. Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 100,- en niet hoger dan € 2.500,-. Er moet genoeg geld op uw rekening staan. De machtiging blijft gewoon doorlopen. Volgend belastingjaar worden uw aanslagen dan weer automatisch afgeschreven.  

Betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen

Te laat betaald

Wanneer u het bedrag niet op tijd betaalt, ontvangt u een:

 1. Aanmaning
  De aanmaning ontvangt u via de gemeente. In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum deze u alsnog kunt betalen. U betaalt extra kosten zoals de aanmaningskosten. Betaald u na de aanmaning niet? Dan volgt een:
   
 2. Dwangbevel
  Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Cannock Chase. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente. Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen.

  Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Cannock Chase, zij zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088 - 11 68 300 of kijk op www.cannockchase.nl.