Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Algemeen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u de gemeentelijke belasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Aanvragen

Een betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente overlegt met u om een goede regeling te treffen.

U kunt ook via de Digitale Belasting Balie u een betalingsregeling aanvragen.