Precariobelasting betalen

Algemeen

U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

Omschrijving

Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, in, onder of boven gemeentegrond. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uitgestalde koopwaren, een terras op het trottoir, reclameborden, bouwmaterialen, steigers, draden, kabels, buizen en kokers. Vanwege de diversiteit aan voorwerpen bestaan er verschillende tarieven.

De hoogte van de precariobelasting hangt af van het soort en de grootte van de voorwerpen, evenals de grondoppervlakte die in beslag wordt genomen. De belasting wordt geheven van degene die de vereiste vergunning bezit. Dit geldt ook voor degene die grond gebruikt of gebruikt heeft of voorwerpen zonder vergunning heeft of heeft gehad, of op wiens last de voorwerpen zijn aangebracht en/of geplaatst.

Aanvragen

De afgelopen jaren is er meerdere malen door controleurs gekeken of er voorwerpen op gemeentegrond aanwezig waren waarvoor precariobelasting verschuldigd is. Het kan dus zijn dat u niet eerder aangeslagen werd voor de precariobelasting, maar dat na controle is gebleken dat dit wel had moeten gebeuren.

Kosten

De tarieven voor precario zijn te vinden in de Verordening Precariobelasting 2024

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.