Toegankelijkheidsverklaring

Verklaring

Gemeente Rijswijk streeft ernaar om de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.rijswijk.nl.

Hoofddomein
https://www.rijswijk.nl

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website
https://mijn.rijswijk.nl

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rijswijk is beschikbaar via de link https://www.rijswijk.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen
Gemeente Rijswijk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.rijswijk.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rijswijk is gevorderd met de toegankelijkheid van www.rijswijk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rijswijk .
Functie: Manager Maatschappelijke Ontwikkelingen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via arijkels@rijswijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met dit formulier.

Aanvullende informatie van Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk is bezig met de inventarisatie van de portalen en websites die toegankelijk moeten zijn.

De website www.rijswijk.nl heeft zowel in het Programma van Eisen als het Plan van Aanpak voor de nieuwe site Toegankelijkheidseisen geprioriteerd. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.