Denk en doe mee

Een stad maken we samen. Doet u mee? Dat kan op verschillende manieren. U kunt natuurlijk reageren op de plannen van de gemeente, maar u kunt ook zélf met plannen aan de slag gaan. Daar helpt de gemeente graag bij. Samen zijn we Rijswijk.

participatie

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als persoonsgebonden budget, Wet maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, jeugdhulp en thema's die hiermee te maken hebben zoals veiligheid en wonen.

Adviesraad sociaal domein

Adviesraad Energietransitie

De adviesraad Energietransitie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid op het gebied van de energietransitie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als isolatie, communicatie met de inwoners, Wijkuitvoeringsplannen, opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie.

Adviesraad Energietransitie

Kinderrechtenambassadeurs

De kinderrechtenambassadeurs zijn leerlingen uit groep 7 van Rijswijkse basisscholen. De jonge ambassadeurs gaan het gemeentebestuur van Rijswijk gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei verschillende onderwerpen. Zij vertegenwoordigen daarbij hun Rijswijkse leeftijdsgenoten. En leren tegelijkertijd hoe ze kunnen samenwerken, debatteren en hoe de gemeente en de gemeenteraad in z’n werk gaat.

Kinderrechtenambassadeurs

Sportraad

Iedereen in Rijswijk kan sporten en bewegen. De Sportraad heeft als doel voor en door inwoners van Rijswijk sport en bewegen te bevorderen door op te komen voor de belangen van sporters, sportverenigingen en andere sport en beweeg initiatieven, het stimuleren van kennisoverdracht en het geven van (on)gevraagd advies op gebied van sport en bewegen.

Sportraad Rijswijk

Klankbordgroep Toegankelijkheid

Woont u in Rijswijk? Heeft u een beperking en wilt u uw ervaringen delen over uw leven in Rijswijk? Meld u dan aan voor onze klankbordgroep en denk mee over hoe wij Rijswijk toegankelijker kunnen maken.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen via onderstaande knop of door te bellen naar telefoonnummer 14 070.

Aanmelden

Samen.Rijswijk

Het online platform waar je meteen mee kan denken én doen. Op dit platform kan je meedoen aan bijvoorbeeld peilingen en enquêtes over projecten en beleid. Maar ook meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van jouw straat, een park of de speeltuin in de buurt. Of je mening geven over een besluit dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad gaat nemen.

Heb je zelf een plan, een idee of een initiatief voor je straat of buurt? Wij brengen je graag in contact met de juiste afdeling, de betrokken gebiedsregisseur of partners in de stad. 

Participatieplatform