Adviesraad Sociaal Domein

Graag stellen wij ons aan u voor: de Adviesraad Sociaal Domein. Als raad geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als persoonsgebonden budget, Wet maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, jeugdhulp en thema's die hiermee te maken hebben zoals veiligheid en wonen.

De adviesraad Sociaal Domein bestaat uit twaalf leden, een secretaris en een voorzitter. De input krijgen we vanuit de praktijk want wij zijn allemaal actief in maatschappelijke organisaties of deskundig op een of meerdere gebieden waarover we adviseren. De raad heeft een zittingsperiode van vier jaar.

De leden van de adviesraad:

 • Wendy Smaal

  Secretaris

  Wendy Smaal secretaris Adviesraad Sociaal Domein

  Mevr. W. (Wendy) Smaal (secretaris)
 • Hanny van Dijk

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Hanny van Dijk lid Adviesraad Sociaal Domein

  Hanny van Dijk
 • Erwin van Vliet

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Erwin van Vliet lid Adviesraad Sociaal Domein

  Erwin van Vliet
 • Albert Hol

  lid Adviesraad Sociaal Domein

  Albert Hol lid Adviesraad Sociaal Domein

  Albert Hol
 • Els Kamphuis

  lid Sociaal Adviesraad Sociaal Domein

  Els Kamphuis lid Adviesraad Sociaal Domein

  Els Kamphuis
 • Gerard Koster

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Gerard Koster lid Adviesraad Sociaal Domein

  Gerard Koster
 • Angelique van Laar

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Angelique van Laar lid Adviesraad Sociaal Domein

  Angelique van Laar
 • Emmy Meurs-Merks

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Emmy Meurs-Merks lid Adviesraad Sociaal Domein

  Emmy Meurs-Merks
 • Anneke Overvoorde

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Anneke Overvoorde lid Adviesraad Sociaal Domein

  Anneke Overvoorde
 • Jolanda Spaans

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Jolanda Spaans Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Jolanda Spaans
 • Magriet van Leuveren

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Magriet van Leuveren Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Margriet van Leuveren
 • Ellen Wesselingh

  Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Ellen Wesselingh Lid Adviesraad Sociaal Domein

  Ellen Wesselingh

Contact adviesraad Sociaal Domein
Wilt u contact opnemen met de adviesraad?
Telefoon: 14 070
E-mail: adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl