Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als persoonsgebonden budget, Wet maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, jeugdhulp en thema's die hiermee te maken hebben zoals veiligheid en wonen.

Van belang voor de samenleving

Sinds 7 juli 2016 geldt de Verordening Adviesraad Sociaal Domein in onze gemeente. De Adviesraad behartigt de belangen van en voor alle inwoners. De inbreng van de adviesraad over wat goed gaat, maar vooral over wat beter kan, halen zij uit de Rijswijkse samenleving. De input krijgen zij vanuit de praktijk, want de leden zijn allemaal actief in maatschappelijke organisaties of deskundig op een of meerdere gebieden waarover zij adviseren. Met de adviezen willen zij eraan bijdragen dat iedereen in Rijswijk zo goed mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en een sociaal netwerk om zich heen heeft.

leden

Onderwerp onder aandacht brengen

Wilt u een onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Dat kan door een e-mail te sturen aan adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl. Licht uw onderwerp wel in de mail toe. Om goed te kunnen adviseren horen we namelijk graag van inwoners, organisaties en instellingen hun ervaringen met gemeentelijke voorzieningen. Wij behandelen geen individuele situaties maar alleen beleidszaken en de uitvoering daarvan.

Vergadering bijwonen

Met de Adviesraad vergaderen wij negen keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. Ook als u geen onderwerp heeft ingebracht. Het is wel belangrijk om te weten dat alleen leden van de Adviesraad spreekrecht hebben tijdens de vergaderingen. U kunt dus niet meepraten. De vergaderingen zijn online via teams te volgen.  Wilt u deelnemen, stuur dan een e-mail naar adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl.

Vergaderschema 2023

Datum

Tijd

Agenda's

Verslagen

Woensdag 18 januari

18:00 t/m 20:00 uur

Bekijk agenda

Lees verslag

Woensdag 29 maart

18:00 t/m 20:00 uur

Bekijk agenda

Lees verslag

Woensdag 10 mei

18:00 t/m 20:00 uur

Bekijk agenda

 

Woensdag 21 juni

18:00 t/m 20:00 uur

 

 

Woensdag 6 september

18:00 t/m 20:00 uur

 

 

Woensdag 27 september

18:00 t/m 20:00 uur

 

 

Woensdag 18 oktober

18:00 t/m 20:00 uur

 

 

Woensdag 15 november

18:00 t/m 20:00 uur

 

 

Woensdag 13 december

18:00 t/m 20:00 uur

 

 

Interessant om ook te lezen