Adviesraad Energietransitie

De adviesraad Energietransitie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid op het gebied van de energietransitie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als isolatie, communicatie met de inwoners, Wijkuitvoeringsplannen, opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie.

Van belang voor de samenleving 

Sinds 14 januari 2022 geldt de Verordening Adviesraad Energietransitie Rijswijk in onze gemeente. De adviesraad adviseert het college bij het maken van beleid en bij de uitvoering ervan. Deze adviezen geven ze als inwoner van gemeente Rijswijk. De inbreng van de adviesraad over wat goed gaat, maar vooral over wat beter kan, halen zij uit de dagelijkse praktijk, want de leden zijn allemaal actief in de Rijswijkse samenleving. Met de adviezen willen zij helpen bij de opgave om woningen, bedrijven en andere panden klaar te maken voor een duurzame toekomst. 

Leden 

De adviesraad Energietransitie bestaat op dit moment uit negen leden, waaronder een secretaris en een voorzitter. De raad heeft een zittingsperiode van vier jaar. De adviesraad is altijd op zoek naar nieuwe leden, die energie krijgen van een duurzamer Rijswijk. Er kunnen maximaal twaalf leden in de adviesraad zitten. Deze leden zijn inwoners van Rijswijk of hebben een nauwe band met Rijswijk, doordat ze ondernemer in Rijswijk zijn. 

Onderwerp onder aandacht brengen 

Wilt u een onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Dat kan door een e-mail te sturen aan adviesraadenergietransitie@rijswijk.nl. Licht uw onderwerp wel toe in de mail. Om goed te kunnen adviseren horen we namelijk graag van inwoners en ondernemers naar hun ervaringen met gemeentelijke voorzieningen. Wij behandelen geen individuele situaties maar alleen beleidszaken en de uitvoering daarvan. 

Vergadering bijwonen 

De adviesraad vergadert 10 of 11 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen? U bent van harte welkom, ook als u geen onderwerp heeft ingebracht. Het is wel belangrijk om te weten dat alleen leden van de adviesraad spreekrecht hebben tijdens de vergaderingen. U kunt dus niet meepraten. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail te naar adviesraadenergietransitie@rijswijk.nl

Vergaderschema 2024

DatumTijd
Maandag 29 januari   20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 26 februari  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 25 maart  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 29 april  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 27 mei  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 24 juni  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 26 augustus  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 30 september  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 28 oktober  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 25 november  20.00 - 21.30 uur 
 Maandag 30 december  20.00 - 21.30 uur