Laatst lopende bestemmingsplanprocedures

Hier vindt u een overzicht van alle plannen die op dit moment ter inzage liggen.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingplan Havenmeester Havenkwartier

IDN: NL.IMRO.0603.bpHavenmeester-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024
Zienswijze indienen bij: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, t.a.v. afdeling Ruimte.
Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Ontwerpbestemmingsplan UrbanParks Havenkwartier

IDN: NL.IMRO.0603.bpUrbanparks-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024
Zienswijze indienen bij: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, t.a.v. afdeling Ruimte.
Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Paraplubestemmingsplan wonen Rijswijk

IDN: NL.IMRO.0603.bpparapluherzwonen-VA01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Beroep instellen bij: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Paraplubeheersverordening wonen Rijswijk

IDN: NL.IMRO.0603.bvparapluwonen-VA01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Bezwaar of beroep: Tegen de vastgestelde paraplubeheersverordening kan geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Ontwerpbestemmingsplan ING-blok

IDN: NL.IMRO.0603.bpINGblok-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Zienswijze indienen bij: De gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan ING-blok.
Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Ontwerpbesluit in het kader van Kessler Park

IDN: NL.IMRO.0603.bpcampusatthepark-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Zienswijze indienen bij: De gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Campus At the Park.
Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Ontwerpbestemmingsplan Te Werve Oost

IDN: NL.IMRO.0603.bptewerveoost-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Zienswijze indienen bij: De gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Te Werve Oost.
Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Ontwerpbestemmingsplan Pasgeld Oost

IDN: NL.IMRO.0603.BPPASGELDOOST-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Zienswijze indienen bij: De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk, t.a.v. team RijswijkBuiten.
Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Bestemmingsplan Sionparck

IDN: NL.IMRO.0603.BPSionParck-VA01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met vrijdag 2 februari
Beroep instellen bij: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak .
 Ga naar projectinformatie.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Ontwerpbestemmingsplan Plaspoelpolder 2e gedeeltelijke herziening

IDN: NL.IMRO.0603.bpPPP2eherziening-ON01
Inzagetermijn: Vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari
Zienswijze indienen bij: De gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van OBP ‘Plaspoelpolder 2e gedeeltelijke herziening’

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Bestemmingsplan ‘Sportpark Elsenburg’

IDN: NL.IMRO.0603.bpsportelsenburg-VA01 
Inzagetermijn: Vrijdag 8 maart tot en met donderdag 18 april
Beroep instellen bij: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak.

Documenten inzien Officiële bekendmaking bekijken

Een papieren exemplaar van de plannen is tijdens het inzagetermijn in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Huis van de stad, Generaal Spoorlaan 2 in Rijswijk. Om een afspraak te maken belt u op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur naar telefoonnummer 14 070. Het Rijswijks Contact Centrum plant dan samen met u een afspraak. Komt u liever zonder afspraak langs, dan kunt uiterlijk een uur voor sluitingstijd binnenlopen. Zo weten we zeker dat we alle bezoekers voor sluitingstijd goed kunnen helpen. Bekijk onze openingstijden op www.rijswijk.nl/contact.  

Ook kunt u de digitale stukken bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek dan op Plannaam of -nummer en vul hier het identificatienummer (IDN) van het desgewenste plan in. Dit nummer staat vermeld per plan achter IDN.

Wilt u een melding krijgen als er voor plannen in uw buurt een nieuw bestemmingsplan ter inzage ligt? Meldt u dan aan bij MijnOverheid.nl. Dan ontvangt u een e-mail als er nieuwe bekendmakingen zijn die gaan over zaken die spelen binnen een gebied van 125, 250 of 500 meter rondom uw woonadres.