Kessler Park

Status: Lopend

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kessler Park in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het NS-station Rijswijk ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Over het project

Waar

Het projectgebied is omringd door de Sir Winston Churchilllaan, Lange Kleiweg, Visseringlaan en Volmerlaan. In de hoek van de Sir Winston Churchillaan en de Lange Kleiweg bevindt zich NS-station Rijswijk.

Waarom

Rijswijk is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Bedrijven zijn anders gaan werken. Hierdoor staan veel kantoorpanden leeg. De gemeente wil die ruimte slim gebruiken. Hierdoor kunnen inwoners in Rijswijk (blijven) wonen, werken en leren.

Hoe

Tussen de Sir Winston Churchilllaan en het Kessler Park wordt een deel van de lege kantoren vervangen door woningen. Ook langs de Lange Kleiweg is ruimte voor wonen en werken. Een deel van de kantoren maakt plaats voor woningen. Mogelijkheden om te wonen in dit unieke stuk Rijswijk zijn te vinden op de website Wonen at the Park. Het oude Shell-gebouw verandert in een campus voor vernieuwende bedrijven en onderwijs. Het thema hiervan is hernieuwbare (geo)energie. Kijk voor een impressie op de website Wonen at the Park.

Wanneer

In februari 2022 keurde de gemeenteraad het ontwikkelkader Kessler Park goed. In dit plan staat hoe het gebied eruit gaat zien. Het plan is gemaakt samen met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden.

Op 21 september 2023 besloot de gemeenteraad met het coördinatiebesluit dat het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning van At The Park (voormalig Shell-terrein) met één procedure kan worden doorlopen. Reden voor dit besluit is het feit dat hiermee sneller woningbouw kan worden gerealiseerd. Bekijk meer informatie over coördinatiebesluit Kessler Park.

Er is een ontwerpbestemmingsplan Campus At the Park opgesteld. Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 ter inzage. 

Inloopbijeenkomst dinsdag 9 januari 2024

Op dinsdag 9 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur kunt u met vragen over het plan Campus At The Park terecht tijdens een informatieavond. U bent welkom op het voormalig Shell-terein (Kessler Park 1, Rijswijk). Hier zijn medewerkers van de projectontwikkelaars en gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de avond is niet nodig en u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

De planning voor de campusontwikkeling

 • 2022 – stedenbouwkundig plan
 • 2023 – omgevingsplan
 • 2023 – bouwplan uitwerking
 • 2023 – start bouw
 • 2024 – eerste opleveringen

U kunt een schaalmodel van het gebied zien op het gemeentehuis. Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers.

Op de hoogte blijven

Nieuwsbrief 

Voor de nieuwsbrief van dit project kunt u zich hier aanmelden.

Inloopbijeenkomsten

Op onderstaande data vinden inloopbijeenkomsten plaats van 11.00 tot 12.00 uur (tenzij anders vermeld) in het Atrium van TUI Nederland Hoofdkantoor (Volmerlaan 3 in Rijswijk). U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

 • 15 december 2023
 • 16 februari 2024
 • 15 maart 2024
 • 19 april 2024
 • 17 Mei 2024
 • 14 juni 2024
 • 12 juli 2024
 • 20 sept 2024
 • 18 okt 2024
 • 15 nov 2024
 • 13 dec 2024

Het laatste nieuws

 • Verbouwing van leegstaande kantoren naar appartementen gaat verder

  Aan de Volmerlaan 2 en de Sir Winston Churchillaan 293 + 297 staat een aantal leegstaande kantoortorens. Projectontwikkelaar Elfi gaat deze torens geschikt maken voor 244 huurappartementen. VolkerWessels gaat de werkzaamheden uitvoeren. Op de begane grond komt ruimte voor bedrijven. De werkzaamheden starten 8 september 2023. De totale oplevering is gepland in november 2024.

Contactgegevens

Vragen of meer informatie over Kessler Park? Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers, dit kan door een e-mail te sturen naar kesslerpark@rijswijk.nl.