Kessler Park

Status: Lopend

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kessler Park in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het NS-station Rijswijk ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Over het project

Waar

Het projectgebied is omringd door de Sir Winston Churchilllaan, Lange Kleiweg, Visseringlaan en Volmerlaan. In de hoek van de Sir Winston Churchillaan en de Lange Kleiweg bevindt zich NS-station Rijswijk.

Waarom

Rijswijk is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Bedrijven zijn anders gaan werken. Hierdoor staan veel kantoorpanden leeg. De gemeente wil die ruimte slim gebruiken. Hierdoor kunnen inwoners in Rijswijk (blijven) wonen, werken en leren.

Hoe

Tussen de Sir Winston Churchilllaan en het Kessler Park wordt een deel van de lege kantoren vervangen door woningen. Ook langs de Lange Kleiweg is ruimte voor wonen en werken. Een deel van de kantoren maakt plaats voor woningen. Mogelijkheden om te wonen in dit unieke stuk Rijswijk zijn te vinden op de website Wonen at the Park. Het oude Shell-gebouw verandert in een campus voor vernieuwende bedrijven en onderwijs. Het thema hiervan is hernieuwbare (geo)energie. Kijk voor een impressie op de website Wonen at the Park.

Wanneer

In februari 2022 keurde de gemeenteraad het ontwikkelkader Kessler Park goed. In dit plan staat hoe het gebied eruit gaat zien. Het plan is gemaakt samen met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden.

Op 21 september 2023 besloot de gemeenteraad met het coördinatiebesluit dat het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning van At The Park (voormalig Shell-terrein) met één procedure kan worden doorlopen. Reden voor dit besluit is het feit dat hiermee sneller woningbouw kan worden gerealiseerd. Bekijk meer informatie over coördinatiebesluit Kessler Park.

Ontwerpbestemmingsplan

Er is een ontwerpbestemmingsplan Campus At the Park opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot 1 februari 2024 ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden een schriftelijke reactie op het plan indienen. Alle reacties zijn verzameld in een zogenaamde 'nota van beantwoording'. Iedereen die een zienswijze in heeft gediend ontvangt de nota van beantwoording tussen 22 mei en 4 juni 2024.

De gemeenteraad bespreekt op 4 juni het bestemmingsplan Campus At The Park tijdens het Forum Stad. We verwachten een besluit van de gemeenteraad tijdens de bijeenkomst van 18 juni. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op het dashboard Raadsinformatie.

De planning voor de campusontwikkeling

Op de campus staan meerdere gebouwen. Het hoofdgebouw wordt gerenoveerd. Andere gebouwen worden gesloopt en opnieuw gebouwd. Dit gebeurt in verschillende fasen. 

 • Eind 2024 – start sloop
 • 2025 – start bouw gebouwen A, B & C
 • 2027 – verwachte oplevering gebouwen A, B & C
 • 2027 – verwachte start bouw gebouwen D, E, F & G
 • 2030 – verwachte oplevering gebouwen D, E, F & G

U kunt een schaalmodel van het gebied zien op het gemeentehuis. Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers.

Op de hoogte blijven

Nieuwsbrief 

Voor de nieuwsbrief van dit project kunt u zich hier aanmelden.

Inloopbijeenkomsten 2024

Op onderstaande data vinden inloopbijeenkomsten plaats van 11.00 tot 12.00 uur (tenzij anders vermeld) in het Atrium van TUI Nederland Hoofdkantoor (Volmerlaan 3 in Rijswijk). U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

 • 12 juli 
 • 20 september 
 • 18 oktober 
 • 15 november
 • 13 december

Het laatste nieuws

 • Verbouwing van leegstaande kantoren naar appartementen gaat verder

  Aan de Volmerlaan 2 en de Sir Winston Churchillaan 293 + 297 staat een aantal leegstaande kantoortorens. Projectontwikkelaar Elfi gaat deze torens geschikt maken voor 244 huurappartementen. VolkerWessels gaat de werkzaamheden uitvoeren. Op de begane grond komt ruimte voor bedrijven. De werkzaamheden starten 8 september 2023. De totale oplevering is gepland in november 2024.

Contactgegevens

Vragen of meer informatie over Kessler Park? Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers, dit kan door een e-mail te sturen naar kesslerpark@rijswijk.nl.