Kessler Park

Status: Lopend

Over het project

De komende jaren vernieuwen we het gebied rondom het Kessler Park in de Plaspoelpolder. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het NS-station Rijswijk ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase leveren we 2.100 appartementen op. Hiervan zijn minimaal 500 woningen voor studenten.

Waar
Het projectgebied is omringd door de Sir Winston Churchilllaan, Lange Kleiweg, Visseringlaan en Volmerlaan. In de hoek van de Sir Winston Churchillaan en de Lange Kleiweig bevindt zich NS-station Rijswijk.

Waarom
Rijswijk is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Bedrijven zijn anders gaan werken. Hierdoor staan veel kantoorpanden leeg. De gemeente wil die ruimte slim gebruiken. Hierdoor kunnen inwoners in Rijswijk (blijven) wonen, werken en leren.

Hoe
Tussen de Sir Winston Churchilllaan en het Kessler Park wordt een deel van de lege kantoren vervangen door woningen. Ook langs de Lange Kleiweg is ruimte voor wonen en werken. Een deel van de kantoren maakt plaats voor woningen. Mogelijkheden om te wonen in dit unieke stuk Rijswijk zijn te vinden op https://wonenatthepark.nl/ . Het oude Shell-gebouw verandert in een campus voor vernieuwende bedrijven en onderwijs. Het thema hiervan is hernieuwbare (geo)energie. Kijk voor een impressie op https://at-the-park.com/.

Wanneer
In februari 2022 keurde de gemeenteraad het ontwikkelkader Kessler Park goed. In dit plan staat hoe het gebied eruit gaat zien. Het plan is gemaakt samen met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden.

De planning voor de campusontwikkeling

2022 – stedenbouwkundig plan

2023 – omgevingsplan

2023 – bouwplan uitwerking

2023 – start bouw

2024 – eerste opleveringen

U kunt een schaalmodel van het gebied zien op het gemeentehuis. Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers.

Op de hoogte blijven

Inloopbijeenkomsten 2023

Op onderstaande data vinden inloopbijeenkomsten plaats van 11.00 tot 12.00 uur in het Atrium van TUI Nederland Hoofdkantoor (Volmerlaan 3) in Rijswijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden:,


7 juli 2023
15 september 2023
13 oktober 2023
17 november 2023
15 december 2023

Het laatste nieuws

Geen resultaten gevonden.

Contactgegevens

Vragen of meer informatie over Kessler Park? Neem daarvoor contact op met omgevingsmanager Simone Hubers, dit kan door een e-mail te sturen naar kesslerpark@rijswijk.nl.

Officiële stukken

Ontwikkelkader Kessler Park aan Raad (8/2/2022)

Kijk voor meer informatie over bestemmingsplannen Kessler Park op www.ruimtelijkeplannen.nl

Kijk voor meer raadsinformatie over Kessler Park op Zoeken Rijswijk - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)