Voorlopige uitslag Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2023.

Hoe worden de stemmen in Rijswijk geteld?

In Rijswijk worden de stemmen centraal geteld. Door centraal en openbaar te tellen kunnen we het telproces beter controleren, wat zorgt voor een betrouwbare uitkomst.

  • Als de stembureaus op woensdag 15 maart 2023 om 21.00 uur sluiten, tellen de leden van elk stembureau de stemmen die in de stembussen zitten. Op 15 maart worden alleen de stemmen op de politieke partijen geteld. De stemmen op de kandidaten worden dan nog niet geteld.
  • Op donderdag 16 maart 2023 controleert het gemeentelijk stembureau in sportcentrum De Schilp de stemmen per politieke partij en telt dan ook de stemmen per kandidaat.
  • Op woensdag 22 maart 2023 zijn de uitgebrachte stemmen voor de waterschapsverkiezingen op drie Rijswijkse stembureaus opnieuw geteld door het gemeentelijk stembureau. Het gaat om stembureaus Amateurspalet, Rijswijkse Schouwburg en Gemeenschappelijke ruimte ‘t Hoekje.  Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.

U mag komen kijken bij het tellen van de stemmen. Op de website van de Rijksoverheid leest u hierover meer informatie.

Wanneer worden de (voorlopige) uitslagen bekend?

Voorlopige uitslag binnen Rijswijk

Op donderdag 16 maart 2023 zijn de voorlopige uitslagen van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2023 binnen Rijswijk vastgesteld in een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in Rijswijk. Hieronder leest u de voorlopige uitslagen binnen Rijswijk:

Voorlopige uitslag Provinciale Staten

Lijstnr

Aanduiding van de politieke groepering

Stemmen

Percentage

1

Forum voor Democratie

802

3,67

2

VVD

3182

14,54

3

GROENLINKS

2523

11,53

4

D66

2036

9,31

5

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1628

7,44

6

CDA

1189

5,43

7

PVV (Partij voor de Vrijheid)

2003

9,16

8

ChristenUnie

527

2,41

9

50PLUS

665

3,04

10

Partij voor de Dieren

1176

5,38

11

SP (Socialistische Partij)

756

3,46

12

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

125

0,57

13

DENK

300

1,37

14

GOUD

89

0,41

15

JA21

1205

5,51

16

AWP voor water, klimaat en natuur

327

1,49

17

Volt

632

2,89

18

Belang van Nederland (BVNL)

277

1,27

19

BBB

2406

11,00

20

JEZUS LEEFT

29

0,13

 

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen

21877

100,00

Aantal blanco stemmen

80

0,36

Aantal geldige stemmen

21957

 

Aantal ongeldige stemmen

73

0,33

Aantal kiezers

22030

 

Aantal opgeroepen kiezers

41355

 

Opkomstpercentage

53,27%

 

 

Voorlopige uitslag Waterschap

Lijstnr

Aanduiding van de politieke groepering

Stemmen

Percentage

1

VVD

2888

13,14

2

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2405

10,94

3

Water Natuurlijk

2706

12,31

4

AWP voor water, klimaat en natuur

2856

12,99

5

Partij voor de Dieren

2187

9,95

6

CDA

1648

7,50

7

50PLUS

726

3,30

8

ChristenUnie-SGP

691

3,14

9

Belang van Nederland (BVNL)

1091

4,96

10

BBB

3477

15,82

11

JA21

972

4,42

12

GOUD

331

1,51

 

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen

21978

100,00

Aantal blanco stemmen

223

1,00

Aantal geldige stemmen

22201

 

Aantal ongeldige stemmen

85

0,38

Aantal kiezers

22286

 

Aantal opgeroepen kiezers

46071

 

Opkomstpercentage

48,37%

 

Processen-verbaal

Processen-verbaal Provinciale staten Processen-verbaal Provinciale Staten | Gemeente Rijswijk

Processen-verbaal Waterschap             Processen-verbaal Waterschap | Gemeente Rijswijk

Melding maken bij het centraal stembureau

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau via de volgende link; https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/melding-maken-bij-het-centraal-stembureau.htm

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezing voor provincie Zuid-Holland

Rijswijk valt onder de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland. Het vaststellen van de voorlopige uitslag voor de Provinciale Statenverkiezing voor de provincie Zuid-Holland gaat in een aantal stappen:
•    Het gemeentelijke stembureau in Rijswijk geeft de voorlopige uitslag voor de Provinciale Statenverkiezing 2023 binnen Rijswijk op vrijdag 17 maart 2023 door aan het hoofdstembureau van kieskring Dordrecht (dit is de kieskring waar Rijswijk onder valt).
•    Het hoofdstembureau Dordrecht stuurt de voorlopige uitslag uit kieskring Dordrecht door aan het centraal stembureau van de Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag.
•    Zodra de voorlopige uitslagen door het centraal stembureau van Provinciale Statenverkiezing voor provincie Zuid-Holland bekend is wordt deze gepubliceerd op de website van de gemeente Den Haag.

Voorlopige uitslag waterschapverkiezing voor het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland

Rijswijk valt onder het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland. Het vaststellen van de voorlopige uitslag voor het waterschapsverkiezing voor het Hoogheemraadschap van Delfland gaat in een aantal stappen:
•    Het gemeentelijke stembureau in Rijswijk geeft de voorlopige uitslag voor de waterschapsverkiezing 2023 binnen Rijswijk op vrijdag 17 maart 2023 door aan het centraal stembureau van het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland.
•    Zodra de voorlopige uitslag door het centraal stembureau van het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland zijn vastgesteld, wordt deze online gepubliceerd op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Wanneer zijn de uitslagen van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2023   definitief?

Op donderdag 23 maart of vrijdag 24 maart 2023 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslagen van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2023 vast.

Kijk voor meer informatie over het vaststellen van de verkiezingsuitslag op de website van de Rijksoverheid.

osv4-3_telling_ab2023_rijswijk.csv

0603_controleprotocol_GSB_AB23_MH.pdf

0603_controleprotocol_GSB_PS23_MH.pdf