Veelgestelde vragen Belastingen

Veelgestelde vragen belastingen

Dit kan op de digitale belastingbalie.

Bekijk voor meer informatie onze webpagina 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen'.

Bekijk voor meer informatie onze webpagina 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen'.

Bekijk voor meer informatie onze webpagina 'Afvalstoffenheffing betalen'.

Bekijk voor meer informatie onze webpagina 'Afvalstoffenheffing betalen'.

De tarieven voor rioolheffing zijn voor de eigenaar en gebruiker hetzelfde. Als u eigenaar en gebruiker bent staat dus 2 keer hetzelfde bedrag vermeld. Bij de omschrijving op het aanslagbiljet ziet u 1 keer eigenaar en 1 keer gebruik staan.

Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw bepaald. Deze taxatie staat los van de WOZ-waarde van het voorgaande jaar. De waarde wordt namelijk bepaald aan de hand van vergelijkbare woningen die recent zijn verkocht. De waarde kan dus ondanks uw bezwaar, en de daarop volgende verlaging van de WOZ-waarde van het voorgaande jaar, weer zijn toegenomen. In het taxatieverslag kunt u een aantal van de verkochte woningen zien, waarmee uw woning is vergeleken.

Uit de verkoopcijfers blijkt dat de waarde van woningen in Rijswijk zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Om de waarde van uw woning te bepalen, wordt deze vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Er wordt onder andere rekening gehouden met verschillen in grootte van de woning en de tuin, aanbouwen, dakkapellen, bijgebouwen en het bouwjaar. Op het taxatieverslag dat u in de Digitale Belastingbalie kunt inzien, staan een aantal verkochte woningen waarmee uw woning is vergeleken.

De waardeontwikkeling van de getaxeerde woning kan afwijken van de gemiddelde marktontwikkeling. De nieuwe WOZ-waarde is namelijk los van de WOZ-waarde van vorig jaar vastgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Een afwijkend stijgingspercentage betekent dus niet automatisch dat de waarde onjuist is. In het taxatieverslag kunt u een aantal van de verkochte woningen zien, waarmee uw woning is vergeleken.

Bekijk voor meer informatie onze webpagina 'Bezwaar gemeentelijke belastingen'.

Ja, u moet uw aanslag toch betalen. Het indienen van een bezwaar schort namelijk de verplichting tot betaling niet op. 

Ja, u regelt dit eenvoudig online via onze digitale belastingbalie.

U kunt het gehele bedrag gespreid betalen vanaf het afgeven van de automatische incasso tot en met november. Wanneer u de automatische incasso in maart afgeeft, betaalt u in 9 maanden tot en met november. U kunt ook later alsnog de machtiging afgeven, dan worden de bedragen afgeschreven in het aantal maanden dat nog over is tot en met november van dit jaar.

  • Wanneer u verhuist naar een andere gemeente wordt de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikersbelasting automatisch verminderd zodra u op uw nieuwe adres bent ingeschreven. (Let op: het duurt een maand voordat uw inschrijving is verwerkt).
  • Het kan zijn dat de automatische incasso nog doorloopt nadat u bent verhuisd. Dit komt doordat u nog niet het hele bedrag voor de tijd dat u in gemeente Rijswijk woonde heeft betaald. Het bedrag dat na uw vertrek wordt afgeschreven is meestal wel lager.

Bekijk voor meer informatie onze webpagina 'Belastingen voor gebruikers en huurders'.