Belastingen voor gebruikers en huurders

Als u gebruiker of huurder bent van een woning, betaalt u gemeentelijke belastingen. Op uw aanslagbiljet kunnen de volgende onderdelen voorkomen:

  • WOZ-beschikking
    Huurt u een woning? Dan staat de WOZ-waarde toch op uw aanslagbiljet vermeld. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.
  • Afvalstoffenheffing
    Huishoudens in de gemeente Rijswijk betalen afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing betaalt u ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt.
  • Rioolheffing gebruikersdeel
    Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

Verhuisd?

Als u naar een andere woning binnen de gemeente verhuist dan verandert uw huidige aanslag niet.
Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Rijswijk, dan wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting betalen wij aan u terug.
Betaalt u met automatische incasso? Dan wordt het termijnbedrag aangepast.