Parkeervergunning bewoners mantelzorg

Algemeen

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Met een 'Parkeervergunning bewoners mantelzorg' kunnen uw mantelzorgers bij u parkeren zonder los te hoeven betalen. De parkeervergunning bewoners mantelzorg is geldig in het betaald parkeergebied waar u woont.

Mededeling

De persoon die de mantelzorg ontvangt dient de 'Parkeervergunning bewoners mantelzorg' zelf met DigiD aan te vragen. Beschikt u niet over een DigiD dan bent u ook van harte welkom om aan één van onze loketten van burgerzaken langs te komen. Hebt u geen DigiD of bent u niet in staat om zelf naar het stadhuis te komen dan kunt u een mantelzorger machtigen om voor u aan de loket van burgerzaken de aanvraag te doen.

Omschrijving

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U neemt mee:

Indien u zelf niet in staat bent om de 'Parkeervergunning bewoners mantelzorg' aan te vragen, dan kunt u een mantelzorger machtigen om bij de publieksbalies in het stadhuis namens u de aanvraag te doen.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

De parkeervergunning bewoners mantelzorg is geldig in het betaald parkeergebied waar u woont.
Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als een kenteken van de mantelzorger wijzigt?

U kunt de wijziging doorgeven aan de balie in het stadhuis of via het digitaal parkeerloket.
 

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning bewoners mantelzorg' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent woonachtig in een gebied waar betaald parkeren is.
  • Uw mantelzorger(s) staat of staan geregistreerd bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk.
  • Uw mantelzorger woont niet op hetzelfde adres als u.
  • U kunt voor uw 'Bewonersvergunning mantelzorg' maximaal 5 kentekens van mantelzorgers registeren
  • Deze regeling (parkeervergunning voor mantelzorgers) is er voor mantelzorger die langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week hulp en ondersteuning bieden aan een naaste die in Rijswijk woont.

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen.

U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

Kosten 2023

Parkeervergunning bewoners mantelzorg: € 46,20 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4). 

Kosten 2024

Parkeervergunning bewoners mantelzorg: € 68,40 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4). 

Als u uw Parkeervergunning bewoners mantelzorg later in het jaar aanvraagt betaalt u naar rato van het aantal volle kalendermaanden waarvoor de vergunning geldig is.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.