Parkeervergunning bewoners

Algemeen

Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt, dan kunt u voor uw motorvoertuig een 'Parkeervergunning bewoners' aanvragen. Heeft u meerdere motorvoertuigen op uw naam staan? Dan kunt u voor alle motorvoertuigen een 'Parkeervergunning bewoners' aanvragen. De 'Parkeervergunning bewoners' is geldig in het betaald parkeergebied waar u woont.

Aanvragen

Vraag de parkeervergunning aan via het Digitaal Parkeerloket. U rekent direct af via iDeal. Wat heeft u hiervoor nodig:

  • DigiD (DigiD aanvragen)
  • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)

 Staat het voertuig niet op uw naam, maar bent u vaste gebruiker? Dan heeft u ook een van deze documenten nodig:

 Let op: Vult u onjuiste gegevens in? Dan kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U krijgt uw geld dan niet terug.

Aanvragen in het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).
U betaalt aan de balie met pin. Neem bovenstaande documenten mee en een geldig identiteitsbewijs. 

Iemand anders machtigen

Bent u niet zelf in staat om de 'Parkeervergunning bewoners’ aan te vragen? Dan kunt u iemand anders machtigen om namens u de aanvraag in het stadhuis te doen.

Kenteken wijzigen

U kunt maximaal 6 keer per jaar gratis uw kenteken wijzigen. Dit doet u eenvoudig via het Digitaal Parkeerloket. Wordt u vaste gebruiker van een ander motorvoertuig, maar staat het voertuig niet op uw naam? Dan is ook een van de volgende documenten nodig:

Als u tijdelijk (maximaal 4 weken) gebruiker wordt van een motorvoertuig, dan heeft u geen verklaring nodig.

Verhuizen naar een andere zone

Gaat u verhuizen binnen Rijswijk? Neem contact op met het parkeerloket zodra u op uw nieuwe adres bent ingeschreven. Als u binnen Rijswijk verhuist en in een andere zone komt te wonen, dan zetten wij uw vergunning om naar het nieuwe adres.

Vergunning opzeggen of overlijden

Wilt u uw vergunning stopzetten? Dit kan eenvoudig via het Digitaal Parkeerloket. U kunt zelf de einddatum van uw vergunning kiezen (alleen data in de toekomst). U krijgt het bedrag terug van de resterende, volle maanden van het jaar. Bij de bezoekersvergunning heeft u recht op het parkeertegoed.

Als een vergunninghouder overlijdt wordt de parkeervergunning ingetrokken. Bent u nabestaande van iemand die een bewonersvergunning of bezoekersvergunning had? Dan heeft u recht op restitutie. Neem contact op met het Parkeerloket.

In onderstaande tabellen ziet u per wanneer de parkeervergunning ongeldig wordt na opzegging.

Opzegtermijnen parkeervergunning bewoners

Situatie Termijn
Verhuizing binnen de gemeente 14 dagen
Verhuizing buiten de gemeente 14 dagen
Overlijden 3 maanden
Overlijden mantelzorgontvanger  14 dagen

 

Opzegtermijnen parkeervergunning bezoekers

Situatie Termijn
Verhuizing binnen de gemeente 14 dagen, niet als de nieuwe bewoner is ingeschreven op het adres of bij overlijden van de vergunninghouder
Verhuizing buiten de gemeente 14 dagen, niet als de nieuwe bewoner is ingeschreven op het adres of bij overlijden van de vergunninghouder
Overlijden 3 maanden of eerder als de nieuwe bewoner is inschreven op het adres

Opzegtermijnen parkeervergunning gehandicapten bij overlijden

Soort vergunning Situatie Termijn
Bewonersvergunning passagiers gehandicapten Overlijden Direct
Bewonersvergunning bestuurders gehandicapten Overlijden 14 dagen
Bewonersvergunning bestuurders/passagiers gehandicapten Overlijden 14 dagen


                       

Voorwaarden

Om een 'Parkeervergunning bewoners' aan te vragen moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen

  • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het voertuig op uw naam staat
  • U bent een vaste gebruiker van het motorvoertuig (geen eigenaar)
  • U woont in een gebied waar betaald parkeren geldt
  • Uw voertuig is maximaal 6 meter lang en 2.40 meter hoog (voor grotere voertuigen, zie de pagina ‘Groot voertuig op de weg parkeren’)
  • Er worden maximaal drie parkeervergunningen voor bewoners per adres verstrekt. Had u een vierde parkeervergunning in 2023? Alleen als u deze verlengt blijft deze geldig. U kunt vanaf 2024 geen nieuwe vierde vergunning meer aanvragen.

Hoelang gaat het duren?

Uw parkeervergunning is direct geldig na de aanvraag en afgeronde betaling. De meeste vergunningen verlopen jaarlijks op 31 december. U ontvangt op tijd bericht voor het verlengen van de vergunning.

Digitale parkeervergunning

Wanneer uw vergunning is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning meer en u hoeft niets achter de autoruit te leggen. Uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database. Handhavers zien dat u voor dit kenteken een geldige vergunning heeft.

Kosten

Kosten voor een parkeervergunning bewoners geldig vanaf 1 januari 2023

De 'Parkeervergunning bewoners' die geldig is in 2023 kost € 46,20 per kalenderjaar. Als u de parkeervergunning later in het jaar aanvraagt, dan betaalt u alleen voor de maand van de aanvraag en de kalendermaanden die overblijven. Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Kosten voor een parkeervergunning bewoners geldig vanaf 1 januari 2024

Parkeervergunning bewoners 1 € 68,40  per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners 2 € 68,40 per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners 3 € 205,20 per kalenderjaar
Parkeervergunning bewoners 4 € 273,60 per kalenderjaar

Had u vijf of meer parkeervergunningen in 2023? Dan geldt een overgangsperiode. U kunt de parkeervergunningen vanaf de vijfde nog verlengen tot 1 juli 2024 tegen het tarief van een ‘Parkeervergunning bewoners 4’.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft, kunt u deze opzeggen. U krijgt het bedrag terug van volle maanden die overblijven na opzegging.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Formulieren