Groot voertuig op de weg parkeren

Algemeen

U mag een groot voertuig niet op de weg parkeren zonder toestemming. Vraag ontheffing aan bij de gemeente.

Omschrijving

Grote voertuigen zijn bijvoorbeeld bussen, vrachtwagens en opleggers die langer zijn dan 6,00 meter of hoger dan 2,40 meter. Op grond van Artikel 5.1.7. van de Verordening Fysieke Leefomgeving is bepaald dat het niet is toegestaan om met een groot voertuig te parkeren. Dit verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur. Daarnaast geldt dit verbod niet op de wegen en weggedeelten aangegeven op het uitvoeringsvoorschrift 12/17.

Het is mogelijk om voor dit verbod een ontheffing aan te vragen. In het kopje ‘Aanpak’ kunt u lezen wat er voor een ontheffing parkeren groot voertuig ingediend moet worden.

Aanvragen

Zo vraagt u een ontheffing aan om een groot voertuig te parkeren.

  • U vult het formulier in;
  • U mailt dit formulier en een situatietekening inclusief maatvoering naar stadhuis@rijswijk.nl.

Ook kunt u het per post sturen naar:

Gemeente Rijswijk, College van Burgemeesters en Wethouders

T.a.v.: Horecaloket

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Het is van belang dat u in de motivatie duidelijk maakt dat er voldaan wordt aan het kopje ‘Voorwaarden’.  De verkeersdeskundige zal uw aanvraag ten aanzien van de ingevulde informatie, plattegrond en motivatie beoordelen en de ontheffing wordt alleen met grote uitzondering verleend.

Voorwaarden

U moet een ontheffing aanvragen om te parkeren als:

  • uw voertuig langer is dan 6 meter en/of hoger is dan 2,4 meter; en
  • u op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur of in het weekend wilt parkeren.

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw voertuig:

  • niet teveel parkeerruimte inneemt;
  • niet het straatbeeld nadelig beïnvloedt;
  • niet hinderlijk of gevaarlijk geplaatst wordt;
  • geen hinder en/of overlast veroorzaakt.

Een ontheffing wordt enkel verleend als hiervoor een speciale en goed gemotiveerde reden voor is. De gemeente Rijswijk maakt een afweging van verschillende belangen bij het al dan niet toewijzen van een ontheffing. Het college van Burgmeester en Wethouders kan ook aan een ontheffing nadere eisen of voorwaarden stellen, bijvoorbeeld een locatie aanwijzen waar een voertuig geplaatst mag worden of dagen of tijden dat een ontheffing geldig is.

Hoelang gaat het duren?

De ontheffing moet minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd. Er wordt namelijk advies gevraagd aan de verkeersdeskundige.  Eventuele (aanvullende) voorwaarden worden dan in de ontheffing verwerkt.

Kosten

U betaalt in 2024 € 46,60 aan legeskosten voor een ontheffing parkeren groot voertuig.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.