Parkeervergunning bewoners verhuizing

Algemeen

Verhuist u naar een andere woning en heeft u tijdelijk twee woonadressen, waarbij u zich nog niet heeft ingeschreven voor het nieuwe adres bij de gemeente? Dan wordt er eenmalig een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' op het nieuwe woonadres verleend voor 6 maanden.

Omschrijving

De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' is 6 maanden geldig. Ook als u binnen deze 6 maanden ingeschreven staat op uw nieuwe adres, blijft u gebruik maken van uw 'Parkeervergunning bewoners verhuizing'. U hoeft de vergunning niet op te zeggen. De vergunning vervalt op de einddatum automatisch. U bent zelf verantwoordelijk om op tijd een 'Parkeervergunning bewoners' aan te vragen met als ingangsdatum de dag na de einddatum van uw 'Parkeervergunning bewoners verhuizing'. Dit kan zodra u staat ingeschreven op uw nieuwe adres.

Hebt u meerdere motorvoertuigen op uw naam staan? Dan kunt u voor alle motorvoertuigen een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' aanvragen.

U kunt eventueel ook al een 'Parkeervergunning bezoekers' aanvragen. Omdat u nog niet staat ingeschreven op uw nieuwe adres, kan dit alleen aan één van de balies in het stadhuis en niet digitaal. Bekijk onze openingstijden en maak een afspraak. U hebt dezelfde documenten nodig die u ook nodig heeft voor het aanvragen van een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing'.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • DigiD
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een huur- of koopovereenkomst met handtekeningen van beide partijen.

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden nog getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie. 

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).
 
U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een huur- of koopovereenkomst met handtekeningen van beide partijen.

 En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomstvan het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

U kunt maximaal 4 keer per jaar kosteloos uw kenteken wijzigen

Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u vaste gebruiker (houder) van een ander motorvoertuig wordt, dan moet een van deze verklaringen worden bijgevoegd:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Als u tijdelijke (voor maximaal vier weken) gebruiker (houder) wordt van een motorvoertuig dan heeft u geen verklaring nodig.

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van het motorvoertuig
 • U verhuist naar een andere woning in Rijswijk en heeft tijdelijk twee woonadressen waarbij u zich nog niet heeft ingeschreven voor het nieuwe adres bij de gemeente Rijswijk
 • Uw nieuwe adres ligt in een parkeergebied waar betaald parkeren geldt
 • De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' is alleen geldig in het parkeergebied waar u de vergunning voor heeft aangevraagd tenzij anders aangegeven op het besluit

Hoe lang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' kost € 23,10. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' is 6 maanden geldig.

Als u de 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug. Heeft u een normale parkeervergunning nodig omdat u verhuist bent? U vraagt deze aan zodra u bent ingeschreven op het nieuwe adres en laat de ingangsdatum pas ingaan nadat de einddatum van uw verhuisvergunning is verstreken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.