Parkeervergunning bewoners verhuizing

Algemeen

Verhuist u naar een andere woning en heeft u tijdelijk twee woonadressen, waarbij u zich nog niet heeft ingeschreven voor het nieuwe adres bij de gemeente? Dan wordt er eenmalig een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' op het nieuwe woonadres verleend voor 6 maanden.

Omschrijving

De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' is 6 maanden geldig. Ook als u binnen deze 6 maanden ingeschreven staat op uw nieuwe adres, blijft u gebruik maken van uw 'Parkeervergunning bewoners verhuizing'. U hoeft de vergunning niet op te zeggen. De vergunning vervalt op de einddatum automatisch. U bent zelf verantwoordelijk om op tijd een 'Parkeervergunning bewoners' aan te vragen met als ingangsdatum de dag na de einddatum van uw 'Parkeervergunning bewoners verhuizing'. Dit kan zodra u staat ingeschreven op uw nieuwe adres.

Hebt u meerdere motorvoertuigen op uw naam staan? Dan kunt u voor alle motorvoertuigen een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' aanvragen.

U kunt eventueel ook al een 'Parkeervergunning bezoekers' aanvragen. Omdat u nog niet staat ingeschreven op uw nieuwe adres, kan dit alleen aan één van de balies in het stadhuis en niet digitaal. Bekijk onze openingstijden en maak een afspraak. U hebt dezelfde documenten nodig die u ook nodig heeft voor het aanvragen van een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing'.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • DigiD
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een huur- of koopovereenkomst met handtekeningen van beide partijen.

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden nog getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie. 

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).
 
U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Kenteken (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een huur- of koopovereenkomst met handtekeningen van beide partijen.

 En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomstvan het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

U kunt maximaal 4 keer per jaar kosteloos uw kenteken wijzigen

Als u eigenaar of vaste gebruiker (houder) wordt van een ander motorvoertuig dan kunt u het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Als u vaste gebruiker (houder) van een ander motorvoertuig wordt, dan moet een van deze verklaringen worden bijgevoegd:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Als u tijdelijke (voor maximaal vier weken) gebruiker (houder) wordt van een motorvoertuig dan heeft u geen verklaring nodig.

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van het motorvoertuig
 • U verhuist naar een andere woning in Rijswijk en heeft tijdelijk twee woonadressen waarbij u zich nog niet heeft ingeschreven voor het nieuwe adres bij de gemeente Rijswijk
 • Uw nieuwe adres ligt in een parkeergebied waar betaald parkeren geldt
 • De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' is alleen geldig in het parkeergebied waar u de vergunning voor heeft aangevraagd tenzij anders aangegeven op het besluit

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

Kosten voor een parkeervergunning bewoners verhuizing aangevraagd en geldig vanaf 2023

De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' die in 2023 aangevraagd en geldig is, kost € 23,10. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4). De 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' is 6 maanden geldig.

Kosten voor een parkeervergunning bewoners verhuizing aangevraagd en geldig vanaf 2024

Parkeervergunning bewoners verhuizing 1 € 34,20  per 6 maanden
Parkeervergunning bewoners verhuizing 2 € 34,20 per 6 maanden
Parkeervergunning bewoners verhuizing 3 € 102,60 per 6 maanden

Heeft u een normale parkeervergunning nodig omdat u verhuisd bent? U vraagt deze aan zodra u bent ingeschreven op het nieuwe adres en laat de ingangsdatum pas ingaan nadat de einddatum van uw verhuisvergunning is verstreken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.