Informatiebijeenkomst bestemmingsplan ING-Blok

Op 15 januari 2024 organiseren ontwikkelaar SVE-groep en gemeente Rijswijk een informatiebijeenkomst voor de ontwikkelingen rondom het ontwerpbestemmingsplan ING-Blok, onderdeel van het Bogaard stadscentrum. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 18.30 uur – 20.00 uur in het Informatiecentrum in de Prinsenpassage (naast de ANWB-winkel).

Het plan is om het ING-Blok (vernoemd naar de voormalige vestiging van ING-bank) te herontwikkelen naar een combinatie van wonen en werken. Het blok - tussen de Prinses Beatrixlaan en de Prins Constantijn Promenade – moet in de toekomst plaats bieden voor maximaal 120 woningen en maximaal 1.500 m² aan commerciële ruimte. Deze herontwikkeling past grotendeels binnen het eind 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan In de Bogaard.

Informatiebijeenkomst

Op de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over het bestemmingsplan. Ook is er ruimte voor al uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken van het bouwplan. Bij deze bijeenkomst zijn medewerkers van Circle Real Estate, Mulderblauw architecten (namens de SVE Group) en gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bestemmingplan ter inzage

Vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 is het mogelijk het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Op Ontwerpbestemmingsplan ING-blok | Gemeente Rijswijk vindt u alle informatie over de procedure en de mogelijkheden een reactie te geven op het plan.