VVE Meerzicht II schakelt over

Een Vereniging van Eigenaren verduurzamen? Het lijkt ingewikkeld en duur, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. VvE bestuurder Peter van Rijn zag kansen voor het verduurzamen van het appartementencomplex Meerzicht II. Dankzij de toekenning van de ELENA subsidie heeft hij straks een heldere strategie en kunnen ze in 2022 concreet aan de slag.

Hogeschool docent Peter van Rijn (63 jaar) woont vijf jaar in Meerzicht II. Een complex van veertig woningen en dertien garages, gebouwd in de jaren ’60. Veel bewoners wonen er al vanaf het begin. ,,Het zal mijn tijd wel duren” was een veel gehoorde reactie toen Peter voor het eerst over verduurzaming sprak. Peter:,,Je moet verder kijken dan je eigen leven. Als we nu door minder CO₂ uit te stoten de aarde leefbaar kunnen houden voor onze kinderen en kleinkinderen, dan moeten we dat doen.”

Waarom niet meteen duurzaam?

Door veel te praten met zijn medebewoners en goed te luisteren naar hun bezwaren, zag Peter uiteindelijk het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) als kans om meer duurzame maatregelen voor elkaar te krijgen. Peter: ,,In het MJOP staan plannen voor het groot onderhoud dat moet gebeuren. Zo moet het dak vernieuwd worden, loopt de levensduur van het dubbelglas op zijn einde, moet de gevel opnieuw gevoegd worden etc. Als je dit dan allemaal toch moet doen, waarom zou je het dan niet meteen duurzaam aanpakken? En… omdat alle bewoners hier al een maandelijkse bijdrage voor betalen, wordt het verduurzamen ingepast binnen de bestaande begroting.”

Het idee om het op deze manier aan te pakken én het vooruitzicht op een hoger wooncomfort en een lagere energierekening kon op veel bijval rekenen. Tijd om de plannen concreet te maken.

Van abstract naar concreet

Om de meest efficiënte aanpak te bepalen, wilde de VvE graag het advies van een onafhankelijk partij inwinnen. De kosten hiervoor waren niet opgenomen in de de VvE-begroting. Peter:,,Gelukkig kreeg ik op dat moment een mail van Gemeente Rijswijk met informatie over de ELENA subsidie. Met deze subsidie kun je de noodzakelijke onderzoeken en planvorming voor het verduurzamen financieren. En wij kwamen in aanmerking. We stelden een uitvraag voor een strategie en een plan van aanpak op om ons complex zoveel mogelijk te verduurzamen binnen het MJOP. De Provincie heeft deze uitvraag aanbesteed en -samen met de leden van de VvE - twee adviesbureaus geselecteerd die ons gaan helpen. Inmiddels is er al vooruitgang geboekt en worden de eerste adviezen/voorstellen met de leden deze maand besproken. In de tweede helft van 2022 kunnen we dan echt met de uitvoering van start.”

Nieuwe generatie

Om alles in goede banen te leiden en bewoners goed te informeren krijgt Peter hulp van de bewonerscommissie en nog drie extra medebewoners. Zij zijn alle drie relatief nieuw in het gebouw en tussen de 30 en 40 jaar oud. Peter: ,,Een daarvan is mijn zoon Wesley, heel fijn om ook samen met hem aan een duurzamer Meerzicht II te werken.”

Gebouw Meerzicht II
Gebouw Meerzicht II