Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023 in Rijswijk

Met ruim 26% van de stemmen heeft de PVV in Rijswijk de meeste stemmen gekregen tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2023. VVD en GroenLinks-PvdA hebben beide zo’n 16% van de stemmen en zijn de tweede en derde partij met de meeste stemmen in Rijswijk. Ook over heel Nederland gezien is de PVV de grootste partij en volgen VVD en GroenLinks-PvdA op de tweede en derde plaats. De opkomst in Rijswijk ligt met 72,8% iets onder het landelijk gemiddelde van 77,8%.

Bekijk hier de volledige voorlopige uitslag op partij- en kandidaatniveau.

Burgemeester Huri Sahin: "Ik kijk tevreden terug op het verloop van de verkiezing in Rijswijk. Het organiseren van verkiezingen brengt veel werk met zich mee. Tegelijkertijd had ik gehoopt op een hogere opkomst. Een hoge opkomst is van belang voor onze democratie. Bijna 31.000 kiezers hebben in Rijswijk gestemd. Een grote klus voor iedereen die heeft meegeholpen bij het organiseren."

"Bijzonder veel dank aan alle vrijwilligers die op woensdag op de stembureaus hebben gezeten, woensdagnacht tot de late uren stemmen hebben geteld in het stembureau. Ook dank aan onze medewerkers die op donderdag stemmen hebben geteld in het centrale stembureau", aldus burgemeester Huri Sahin.

Centraal geteld

Dit keer zijn de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen in Rijswijk voor het eerst centraal geteld. Dat betekent dat zodra de stembureaus op de verkiezingsdag sluiten, alleen de stemmen op de partijen worden geteld. Vervolgens worden alle stemmen naar het gemeentelijk stembureau in sportcentrum De Schilp gebracht. Op donderdag zijn hier de stemmen op de kandidaten geteld, en zijn de stemmen op de partijen nogmaals gecontroleerd. Hieruit volgt de voorlopige uitslag in Rijswijk.

Ook bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen eerder dit jaar is er centraal geteld. Dat is goed bevallen en daarom is dit ditmaal voor het eerst ook voor de Tweede Kamerverkiezingen weer gedaan. Door centraal en openbaar te tellen kunnen we het telproces beter controleren, wat zorgt voor een betrouwbare uitkomst. Ook kunnen we het stemmentellen beter verdelen over alle vrijwilligers.

Definitieve uitslag

Op vrijdag 1 december 2023 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast. Kijk voor meer informatie over het vaststellen van de verkiezingsuitslag op de website van de Rijksoverheid.