Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023

Algemeen

Op woensdag 22 november was de Tweede Kamerverkiezing 2023.

Voorlopige uitslag in Rijswijk

Hieronder leest u de voorlopige uitslag in Rijswijk per partij en kandidaat. 

LijstnrAanduiding van de politieke groeperingStemmenPercentage
1VVD505616,57
2D6624027,87
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)510216,72
4PVV (Partij voor de Vrijheid)797526,13
5CDA7882,58
6SP (Socialistische Partij)8632,83
7Forum voor Democratie7492,45
8Partij voor de Dieren7222,37
9ChristenUnie3871,27
10Volt5641,85
11JA212230,73
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)1100,36
13DENK12554,11
1450PLUS1570,51
15BBB5121,68
16BIJ11070,35
17Piratenpartij - De Groenen240,08
18BVNL / Groep Van Haga1430,47
19Nieuw Sociaal Contract323210,59
20Splinter560,18
21LP (Libertaire Partij)110,04
22LEF - Voor de Nieuwe Generatie120,04
23Samen voor Nederland100,03
24Nederland met een PLAN240,08
25PartijvdSport360,12
    
 Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen30520100,00
 Aantal blanco stemmen550,18
 Aantal geldige stemmen30575 
 Aantal ongeldige stemmen820,27
 Aantal kiezers30657 
 Aantal opgeroepen kiezers42084 
 Opkomstpercentage72,85% 

Hoe zijn de stemmen in Rijswijk geteld?

In Rijswijk zijn de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing 2023 centraal geteld. Door centraal en openbaar te tellen kunnen we het telproces beter controleren, wat zorgt voor een betrouwbare uitkomst.

  • Na de sluiting van de stembureaus op woensdag 22 november 2023 om 21.00 uur, hebben de leden van elk stembureau de stemmen uit de stembussen geteld. Alleen de stemmen op de politieke partijen zijn geteld. 
  • Op donderdag 23 november 2023 vanaf 9.00 uur zijn de stemmen per kandidaat geteld en zijn de stemmen per politieke partij gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau in sportcentrum De Schilp. De uitslag hiervan leest u hierboven bij 'Voorlopige uitslag in Rijswijk'.
  • Op woensdag 29 november 2023 vanaf 9.00 uur is de voorlopige uitslag van vier stembureaus onderzocht door het gemeentelijk stembureau in Rijswijk. In de getelde stemmen waren namelijk onverklaarbare verschillen gevonden door het centraal stembureau. Daarom had het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau gevraagd om de verschillen te onderzoeken. Het ging om de stembureaus: Rijswijkse Schouwburg, Informatiecentrum in de Bogaard, Centrum voor Jeugd en Gezin en Basisschool Wethouder Brederode. Uit het onderzoek bleek dat de verschillen op deze stembureaus zijn veroorzaakt doordat de processen-verbaal van deze stembureaus niet volledig en/of goed waren ingevuld. Na controle waren er geen verschillen meer in de getelde stemmen. Van deze zitting is een verslag (proces-verbaal) gemaakt. Deze vindt u onder het kopje ‘Extra bestanden’ verderop deze pagina.

Wanneer is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023 definitief?

Op vrijdag 1 december 2023 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast. Kijk voor meer informatie over het vaststellen van de verkiezingsuitslag op de website van de Rijksoverheid.

Processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2023 telling 22 november op partijniveau

Hier vindt u de processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2023 in Rijswijk.

Processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2023 telling 22 november op kandidaatniveau

Processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2023 telling 23 november op kandidaatniveau

Processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2023 telling 23 november

Melding maken bij het centraal stembureau

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau in Rijswijk? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau.