Veiligheidsmonitor 2023 gaat van start

Heeft u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 5949 inwoners van de gemeente Rijswijk: één op de tien Rijswijkers die willekeurig zijn gekozen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 8 augustus; de resultaten worden in maart 2024 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Huri Sahin benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden en hoe veilig zij zich voelen. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen en werken we aan een veilig Rijswijk.”

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: ”Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Daarom roep ik onze inwoners die de vragenlijst thuisgestuurd krijgen om deze ook daadwerkelijk in te vullen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze gemeente.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.