Veel gestelde vragen over afval scheiden beantwoord

De gemeente Rijswijk wil graag dat bewoners hun afval zo veel mogelijk scheiden. Afvalcontainers horen vanaf nu bij de woning. Alle laagbouwwoningen krijgen minicontainers voor PMD, GFT+e en papier. Bewoners kunnen hun restafval in de ondergrondse containers in de wijk weggooien.

De laatste dagen hebben we verschillende vragen van bewoners ontvangen over het scheiden van afval en afvalcontainers. Vandaar dat we een aantal meest gestelde vragen onder elkaar hebben gezet en we hebben hierop antwoord gegeven. Deze lijst met Q&A’s vindt u in de onderstaande lijst:

 • Waarom krijg ik minicontainers terwijl ik eerst de ondergrondse containers kon gebruiken?

Helaas is niet iedereen een fan van afval scheiden en zien we regelmatig dat de ondergrondse containers vervuild zijn. Dat is zonde want hierdoor kunnen de ingezamelde grondstoffen zoals Papier, GFT+e en PMD niet gerecycled worden. Inzameling via minicontainers aan huis is schoner en maakt het voor u gemakkelijker om afval en grondstoffen te scheiden. Het restafval dat u overhoudt, brengt u wel naar een ondergrondse restafvalcontainer.
 

 • Ik woon in een hoogbouwcomplex. Waarom is onze ondergrondse PMD-container weg?

U bent er waarschijnlijk aan gewend om uw Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) apart te houden van het restafval. Helaas is niet iedereen een fan van afval scheiden en zien we regelmatig dat de PMD-containers vervuild zijn. Wij vinden dit zonde, want hierdoor kan dit ingezamelde PMD niet gerecycled worden. Daarom gaan we bij hoogbouwwoningen over op nascheiding van het PMD. U hoeft uw PMD niet langer apart te houden. Dit stopt u voortaan bij het restafval. Door nascheiding sorteren we, nadat het restafval is ingezameld, het bruikbare PMD uit het restafval. Vervolgens recyclen we dit op dezelfde manier als het andere PMD. Hierdoor halen we meer PMD op, en verminderen we de hoeveelheid restafval.

Onze verwerker kan dit alleen voor PMD. Uw groente-, fruit-, en tuinafval en etensresten (GFT), oud papier en karton blijft u gescheiden inleveren in de daartoe bestemde containers.
 

 • Mogen afvalcontainers worden geweigerd?

Afvalcontainers kunnen niet geweigerd worden.
 

 • Wanneer kan ik een kleine PMD-container krijgen?

Over 6 maanden kunnen mensen hun grote PMD-container eventueel omruilen voor een kleine PMD-container. Nu zijn de kleine PMD-containers nog niet beschikbaar. U kunt daarvoor over zes maanden een afspraak maken met Avalex.

 • Wat gaat er met de bestaande ondergrondse containers bij de laagbouw gebeuren?

De ondergrondse containers voor restafval blijven bestaan voor hoogbouw en laagbouw. De ondergrondse containers voor PMD, papier en GFT+e worden straks alleen beschikbaar voor hoogbouw. Met uitzondering voor de Strijp en de Ministerbuurt, deze wijken hebben een brief van Avalex ontvangen dat zij alleen een container krijgen voor PMD en eventueel papier.  Als er nu nog ondergrondse containers dicht bij de laagbouw staan, die niet voor hoogbouw zijn bestemd, dan worden deze containers weggehaald of omgebouwd naar afvalcontainers voor restafval, textiel of glas waar ook bewoners van laagbouw hun afval kwijt kunnen.
 

 • Waarom is het niet mogelijk om mijn afval naar de bestaande ondergrondse containers te brengen?

De ondergrondse containers voor restafval zijn bedoeld voor alle bewoners van Rijswijk. De ondergrondse containers voor GFT+e, PMD en papiercontainers zijn straks alleen bestemd voor bewoners van hoogbouw. Bewoners van laagbouw krijgen een eigen set minicontainers voor PMD, papier en GFT+e.
 

 • De bestaande eigen restafvalcontainers zijn omgedekseld naar PMD. Zijn er verschillende maten en zo ja, kan er van formaat geruild worden?

Omruilen is in deze fase niet mogelijk. Bestaande eigen restafvalcontainers worden alleen omgedekseld met een nieuwe deksel voor PMD. Hiermee kunt u uw PMD-afval makkelijker aan huis weggooien. U kunt na een half jaar een afspraak maken met Avalex als u deze container wilt omwisselen voor een kleiner formaat.

 • Kunnen  extra containers van een bepaalde fractie (PMD, GFT en Papier) bijbesteld worden? Zo ja, zijn hier kosten aan verbonden?

Bijbestellen gaat alleen via de gemeente en niet via Avalex. Stuur een mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel: 14070 . Voor aanvraag van extra containers zijn geen kosten verbonden.

 

 • Hoeveel containers van elke fractie mag een bewoner hebben staan?

Er is geen limiet gesteld voor het aantal extra containers dat bewoners mogen aanvragen.

 

 • Hebben alle laagbouwwoningen een eigen GFT+e container?

Voor sommige straten en buurten, zoals de Strijp en Ministerbuurt, is een uitzondering gemaakt. In deze wijken is het niet mogelijk een eigen GFT+e -container aan te vragen. Het GFT+e -afval kunt u het beste naar de dichtstbijzijnde ondergrondse GFT+e-container bij u in de buurt brengen.
 

 • Is het mogelijk om telefonisch een Avalexpas aan te vragen?

U kunt een nieuwe Avalexpas alleen aanvragen via de website van Avalex: Avalexpas aanvragen - Avalex of via de Avalex App. Als het u niet lukt om via internet een Avalexpas aan te vragen, kunnende volgende instanties u hiermee helpen: Welzijn Rijswijk (telefoonnummer: 070-7579200) of het digicafé in de bibliotheek (telefoonnummer: 070-2400250)

 

 • Is een papieren versie van de afvalkalender beschikbaar voor bewoners die geen internet of smartphone hebben om de app te downloaden? Zo ja, waar?

Nee er is geen papieren kalender beschikbaar. U kunt de kalender via de Avalex App en op de website van Avalex vinden.