Rijswijkse scholieren presenteren resultaten Samen Meten Project in Huis van de stad

Afgelopen maanden hebben leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo en het Rijswijks Lyceum het ‘Samen Meten Project’ uitgevoerd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Rijswijk. De scholen werkten voor dit project samen met de gemeente en Globe Nederland. Op 22 juni presenteerden de leerlingen hun resultaten in het Huis van de Stad.

Met een speciale snuffelfietssensor hebben de leerlingen rondjes gefietst door Rijswijk. Met de sensor konden zij het fijnstofgehalte in lucht meten. De data die zij verzamelden hebben ze vervolgens goed bestudeerd. De resultaten verwerkten zij in posters, die ze tijdens de slotbijeenkomst in het Huis van de stad presenteerden aan wethouder Mark Wit.

Gezonde leefomgeving

Samen met de wethouder gingen de leerlingen in groepjes langs hun posters om elkaar te vertellen over hun resultaten. Thijs, Robinho en Sem van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo hebben rondjes gefietst rond het station. Het viel hen op dat de resultaten konden verschillen afhankelijk van het moment van de dag. “Ook staan veel mensen te roken terwijl ze op de bus wachten, dat maakt de luchtkwaliteit natuurlijk ook niet beter,” merkt één van hen op. “Er zouden meer reclames moeten komen over hoe slecht dat is.”

Wethouder Mark Wit is het helemaal met de leerlingen eens: “Roken is niet alleen slecht voor je eigen gezondheid, maar ook voor anderen die de vervuilde lucht inademen.” De wethouder is enthousiast over de inzet van de leerlingen en legt uit waarom hun onderzoek belangrijk is: “De uitstoot van onder andere verkeer zorgt ervoor dat er fijnstof in de lucht komt. Omdat Rijswijk tussen een aantal drukke wegen ligt, hebben we veel fijnstof in de lucht. Schone lucht draag bij aan een gezonde leefomgeving. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de fijnstofproblematiek zodat we hier gerichte oplossingen voor kunnen bedenken. Ik ben daarom erg blij dat jullie ons daarbij hebben geholpen.”

Lokale maatregelen

De gemeente neemt al een aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Rijswijk heeft een milieuzone op de Haagweg. In een milieuzone worden voertuigen die relatief veel bijdragen aan vervuilde lucht geweerd. Begin deze maand heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor de uitbreiding van de milieuzone Haagweg voor autobussen. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de milieuzone Prinses Beatrixlaan voor dieselvrachtauto’s en dieselautobussen.

Daarnaast heeft de gemeente het Schone Lucht Akkoord getekend. Hierin werken het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten samen aan de uitvoering van maatregelen voor schone lucht. Het doel van dit akkoord is 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Deze doelstelling moet onder andere worden gerealiseerd door verbetering van de luchtkwaliteit.

“Met het Schone Lucht Akkoord en met de uitbreiding en invoering van milieuzones dragen we bij aan schonere lucht in Rijswijk. Verbetering van de luchtkwaliteit is nog steeds nodig. Na roken en de combinatie van slecht eten en weinig bewegen is vervuilde lucht het derde grote gezondheidsrisico. We streven ernaar dat onze inwoners in een gezonde omgeving kunnen wonen en werken”, aldus wethouder Wit.

Luchtmeetnet

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om in het verlengde van het Samen Meten Project een luchtmeetnet in Rijswijk op te zetten. Ook hier zouden inwoners, en dus leerlingen, aan mee kunnen doen. Yassr van het Rijswijks Lyceum is in ieder geval enthousiast en zou zeker weer meehelpen: “Ik had een drukke toetsweek en dan is een rondje fietsen een leuke afwisseling. Ik vind het erg leuk om op deze manier onderzoek te doen en de resultaten te bekijken. Veel leuker dan een gewone toets. Als er nog een onderzoeksproject met de gemeente komt, zal ik me zeker aanmelden!”

Foto fijnstof