Rijswijk ontvangt 7 miljoen voor gebiedsontwikkeling en mobiliteit

Gemeente Rijswijk ontvangt circa 7 miljoen euro van het Rijk voor projecten op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Dat is op vrijdag 16 juni besloten tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Zuidelijke Randstand (BOL), een overleg tussen het Rijk, de provincie en gemeenten. De projecten die steun ontvangen zijn: een fietsverbinding tussen het Havenkwartier en het station, vergroening van het Havenkwartier, het vergroenen en het fietsvriendelijker inrichten van het Jaagpad en de Verrijn Stuartlaan, en de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan als groene corridor.

Wethouder Armand van de Laar (Stadsontwikkeling) is blij met deze toekenning: “Met de bouw van veel woningen lossen we de woningnood op, maar om gebieden zoals het Havenkwartier echt leefbaar te maken is meer geld nodig. Het is daarom fantastisch dat de rijksoverheid ook geld vrij maakt voor zaken als fietspaden en vergroening. Ik ben er heel trots op dat we Rijswijk weer goed op de kaart hebben weten te zetten. We hebben de afgelopen periode al ruim 25 miljoen euro voor onze stadsontwikkeling ontvangen. Dat is uniek voor een gemeente van onze grootte.”

In het bestuurlijk overleg met ministers Hugo de Jonge (BZK) en Mark Harbers (I&W) voerde wethouder Van de Laar namens de 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het woord. In totaal werd tijdens het bestuurlijk overleg voor 300 miljoen euro aan plannen van de Verstedelijkingsalliantie goedgekeurd. De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, de MRDH en de Provincie.

De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op geld van het Rijk, is dat gemeenten zelf gezamenlijk ook 300 miljoen investeren. De subsidie van zeven miljoen voor Rijswijk moet dus corresponderen met een gelijke investering van de gemeente. In Rijswijk wordt deze grotendeels al gevonden binnen de bestaande begroting. In september besluit de gemeenteraad over het resterende deel van deze gemeenschappelijke investering.